Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Jerzy Pawliński

Jerzy Pawliński urodził się w 16 lutego 1923 roku w Lublinie. Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. A. Mickiewicza. W tym czasie należał do I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu. W sierpniu 1939r. wraz z rodziną przeniósł się do Piotrkowa Trybunalskiego.

12aaSzczepan i Pawlinski2aa
Jerzy Pawliński - wraz z przyjaciółmi z drużyny podczas wycieczki w 1939r.
stoi pierwszy od lewej

Podczas okupacji brał udział w tajnych kompletach prowadzonych w Piotrkowie Trybunalskim przez profesorów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego. Zajęcia ukończył - zdając egzamin dojrzałości.

jerzy pawlinski

Wstąpił w szeregi Armii Krajowej w której przyjął pseudonim "Colt". Miał stopień podchorążego. Należał do zespołu dywersyjnego Kedywu "Mina". Brał udział wielu akcjach dywersyjnych na terenie miasta i okolic. Jedna z nich odbyła się w 4 marca 1944r. której celem było kino "As" w Piotrkowie. Jej celem było wyświetlenie na ekranie kina - podczas seansu - emblematu kotwicy (symbolu Polski Walczącej) oraz odegrania hymnu narodowego. Inna (również w marcu 1944r.) odbyła się na torach w Piotrkowie podczas której Jerzy Pawliński wraz z Jerzym Kępińskim "Kurzawą" wynieśli rannego "Artura" Włodzimierza Stańczykowskiego. W kolejnych dniach "Colt" został włączony do oddziału partyzanckiego "Błyskawica". W końcu maja 1944r. wraz z odziałem przeniósł się w okolice lasów wokół Łęczna. 26 maja 1944r. - żołnierzy oddziału "Błyskawica", którzy znajdowali się w gajówce - gajowego Karola Pluty, otoczyła niemiecka żandarmeria wraz z formacjami Ukraińców. Wywiązała się zacięta walka w wyniku której zginęli: Tomasz Kaczyński, oraz Jerzy Pawliński "Colt". Rannych żołnierzy wziętych do niewoli Niemcy rozstrzelali, podobnie uczynili z gajowym i jego rodziną.

13 maja 2014r. w Gajówce Łęczno odsłonięty został obelisk upamiętniający zastrzelonych w maju 1944r. partyzantów z oddziału AK "Błyskawica", w tym Jerzego Pawlińskiego.

jerzypawlinski2017rtgy

Na cmentarzu Rzymskokatolickim przy ulicy Partyzantów w Piotrkowie znajduje się tablica poświęcona pamięci mieszkańców Piotrkowa zamordowanych przez niemieckiego okupanta w latach 1939-1945. Wśród wymienionych na tablicy osób, znajduje się także Jerzy Pawliński.

pawlinski2018ujua
pawlinski2018ujua2
Pomnik na cmentarzu Rzymskokatolickim przy ulicy Partyzantów w Piotrkowie

Opracowano na podstawie:
Notatka - Krystyna Rożniewska
Powiedzcie Polsce. Zapomniany los ludności cywilnej - Kamil Walczak
Notatka - Piotr Wypych
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Dzieje. Wychowankowie. Absolwenci - Biblioteka Piotrków 800, Bartczak Z.
Muzeum Internetowe ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
Kopa Mirosław, Arkuszyński Aleksander, Kępińska-Bazylewicz Halina "Dzieje 25pp Armii Krajowej", Łódź 2001.
"Tajne nauczanie, na poziomie szkół średnichw Piotrkowie Trybunalskim w latach 1939-1945" Zygmunt Stępień, Biblioteka Piotrkowska, Piotrków Trybunalski 1998

Zdjęcia
http://www.archiwalna.piotrkow.pl/nasze-miasto/aktualnosci/obelisk-na-90-lecie
Zdjęcia prywatne - Kamil Walczak