Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Pilawa Ludwik Józef

Ludwik Józef Pilawa urodził się 20 marca 1909 w Krasiejowie w pow. opolskim. Rodzice Ludwika Józefa - Ludwik i Maria zd. Materne byli właścicielami tartaku w Fosowskim (a mieszkali w Krasiejowie). W 1919r. ojciec - Ludwik Pilawa był współorganizatorem Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w Krasiejowie. Po plebiscycie sprzedali majątek i w 1922 r. kupili dwór z ziemią i lasami w Droniowiczkach. Wraz z Ludwikiem do Lublińca przenieśli się dwaj jego bracia: Antoni i Józef. Wszyscy trzej bracia byli uczestnikami powstań śląskich na Opolszczyźnie.

droniowiecepilawarodzina23
Józef Ludwik Pilawa - stoi pierwszy od lewej, z rodziną

Po przeprowadzce do Lublińca Ludwik Józef wstąpił do Gimnazjum, które ukończył w 1930r. jako jeden z jego pierwszych absolwentów.

pilawa2017rftgygh
Absolwenci - rocznik 1930
na zdjęciu Ludwik Pilawa - stoi w ostatnim rzędzie, trzeci od prawej

Będąc uczniem Gimnazjum wstąpił do harcerstwa. W 1927r. działał w I Męskiej Drużynie Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki pełniąc funkcję zastępowego. Drużynę tą prowadził wówczas druh Władysław Planetorz.pilawa2017rftgzas

Czynną służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie, a następnie został przeniesiony do rezerwy w stopniu kaprala podchorążego.

pilawa2017tgyhu
Ludwik Józef Pilawa w okresie służby wojskowej

Studiował w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu w latach 1931-34. Na uczelni był członkiem wielu organizacji w tym: Koła Naukowego WSH, Bratniej Pomocy WSH, Młodzieży Wszechpolskiej, a także Korporacji Akademickiej „Slensania” działającej przy WSH.

pilawastudia2017
Józef Ludwik Pilawa w okresie studiów w WSH w Poznaniu

W 1932r. został awansowany na stopień porucznika rezerwy. Niestety po ukończeniu studiów w wieku 25 lat, 17 grudnia 1934 zmarł w Droniowiczkach. Przyczyną zgonu była choroba nerek. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Lublińcu. W tym samym grobie, w lutym 1977 r. pochowano jego najmłodszego brata - Mariana Pilawę.

pilawaluwdik2017rtgygrob

Na początku drugiej wojny światowej Niemcy wysiedlili z dworu Ludwika z żoną i kilkorgiem dzieci i umieścili tam zarządcę niemieckiego (tzw. treuhandera). Ludwik z rodziną zamieszkał wówczas w domu swojego brata Józefa (ul. Droniowicka). W czasie wojny obu braci: Ludwika i Józefa aresztowało gestapo za działalność w ruchu oporu. Po wojnie mogli na krótko wrócić do swojego domu, po czym tzw. władza ludowa odebrała im majątek i zamieszkali w domu rodzinnym żony Ludwika - Marii Materne, przy ul. Sądowej 1. W dworze zainstalowano szkołę rolniczą, a potem RSP.

droniowicepalac2017rgty23
Dwór w Droniowiczkach - zdjęcie przedwojenne

KarolPilawa2013Starszym kuzynem Ludwika Józefa Pilawy był ksiądz Karol Pilawa, który urodził się 18 lutego 1904 r. w Krasiejowie. Jego ojciec - Antoni (brat Ludwika Pilawy) przeniósł się z rodziną w 1922 r. do Lublińca. Kupił zajazd - wozownię (późniejsza siedziba "Halki"). Karol uczęszczał do gimnazjum w Opolu, ale w związku z przejściem do Lublińca, maturę składał w Tarnowskich Górach. Następnie ukończył Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie. 24 czerwca 1928 r. przyjął świecenia kapłańskie. Parafie, w których posługiwał: Brzeziny Śl., Ruda Śl., Rybnik, Świętochłowice, Krzyżkowice i Makoszowy. W 1948r. aresztowany za udział w udział w nielegalnej organizacji „Śląskie Siły Zbrojne”(SSZ), gdzie pełnił funkcję członka „Rady Politycznej. 1949r. został osadzony w areszcie śledczym w Katowicach, a potem w więzieniu Cieszynie , a następnie we Wronkach. Skazany na 12 lat więzienia zwolniony w 1955r. W 1956r. został skierowany do Krzyżkowic, gdzie był stałym proboszczem od 1 października 1956. 3 kwietnia 1957 został mianowany dziekanem dekanatu pszowskiego. W 1971 r., w związku z przejściem na emeryturę, wrócił do Lublińca i zamieszkał w domu siostry przy ul. Majdanek. Zmarł 9 marca 1987r. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Lublińcu.

 

Opracowano na postawie:
Rafał Sierchuła, Ludwik Józef Pilawa (1909-1934), rękopis AK
http://www.archiwumkorporacyjne.pl
Z zapisków rodzinnych Aleksandry Pawełczyk
Ze wspomnień Karola Kempy i Aleksandry Pawełczyk
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:
Muzeum Internetowe ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
Zbiory prywatne - Aleksandra Pawłeczyk
Archiwum Hufca Lubliniec