Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Pawłowski Henryk

Henryk Pawłowski urodził się 23 grudnia 1921r. w Parzymiechach. Uczeń lublinieckiego gimnazjum. Zastępowy w  I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu. W drugiej połowie lat 30-tych, jeden z jej najbardziej aktywnych członków.

henrykpawlowski2018yhysadsa
druh Henryk Pawłowski

Przeprowadził się do Krakowa gdzie kontynuował naukę. W okresie okupacji był kurierem Armii Krajowej przewożącym meldunki i rozkazy do wyznaczonych oddziałów partyzanckich. Aresztowany w czerwcu 1941r. w Ojcowie przez gestapo, razem ze swoimi kolegami (również lublinieckimi harcerzami) Jerzym Żakiem i Henrykiem Cyranem. Przeszedł długie tortury w krakowskim więzieniu na Montelupich, a następnie 18 września trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu. Miał numer obozowy - 20958. Nawet w tych koszmarnych warunkach nie stracił nadziei i pogody ducha, pocieszając i ratując przed załamaniem współwięźniów. Pocieszał także rodziców pisząc w listach: "bądźcie nadal tym kim ja jestem".

pawloskikartaoswiecm20192
Jedna z kartek pocztowych jakie wysłał do domu druh Pawłowski

Rok później - 12 września 1942r. poniósł śmierć w komorze gazowej oświęcimskiego więzienia.

Opracowane na podstawie:
Notatka - Paweł Jendrysik - Komisja Historyczna Hufca Lubliniec
Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny - Ludwik Markowiak
http://auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach

Zdjęcia:
Archiwum prywatne - rodzina Pawłowskich