Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Krystyna Rożniewska

Druhna Krystyna Rożniewska (z domu Michniewska) urodziła się 3 grudnia 1922r. w Częstochowie w rodzinie Feliksa i Natalii Michniewskich. Wczesne dzieciństwo spędziła we Francji, gdzie rodzina wyjechała ze względu na pracę ojca.

rozniewskarodzina2016rft

Od 1926 roku mieszkała w Lublińcu. W 1930r. wstąpiła do gromady zuchów przy Szkole Podstawowej Nr 1, w Lublińcu do której uczęszczała. W 1934 rozpoczęła naukę w lublinieckim Gimnazjum. W latach 1936-39 była zastępową w gimnazjalnej drużynie im. Anny Doroty Chrzanowskiej

W 1945 roku zaczęto organizować szkolnictwo i uruchamiać szkoły. Brakowało nauczycieli, więc do pracy powoływano osoby, które w 1939 roku miały ukończone ostatnie klasy gimnazjum. Pracę w szkole w Publicznej Szkole Powszechnej w Lublińcu jako siła pomocnicza rozpoczęła Krystyna, która równocześnie kontynuowała naukę w Liceum Ogólnokształcącym. Naukę zakończyła otrzymaniem świadectwa maturalnego 28 czerwca 1945 r. W latach 1946-49 kontynuowała swoją harcerską pasję pełniąc obowiązki drużynowej w VI drużynie im. M.C.Skłodowskiej.

12rpozmnoieweks2017ty
Druhna Rożniewska na obozie w Kamionkowie w 1948r

12wroclawropznies2017
Druhna Krystyna Rożniewska - w środku
na Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu

Swoją harcerska działalność zawiesiła w 1949r. W tym też roku wyszła za mąż za Kazimierza Rożniewskiego, znanego przedwojennego instruktora lublinieckiej drużyny gimnazjalnej im. Tadeusza Kościuszki. Na początku lat 50-tych pracowała w żłobku działającym przy Śląskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Lentex” w Lublińcu.

rozniewsk2016tg

W latach 1958-1970 była współpracownikiem Komendy Hufca i prowadziła jej sekretariat. W tym okresie uczestniczyła we wszystkich obozach organizowanych przez Hufiec Lubliniec, będąc najczęściej komendantką obozów żeńskich.

23446rozniewska2015gthyas

W latach 70-tych pracowała w PSS "Społem" w administracji. W 1979r. przeszła na emeryturę. Nie zaprzestała jednak pracy harcerskiej - przez wiele lat była aktywną członkinią Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

12rozniewskazegrze20172
Druhna Krystyna otrzymuje odznaczenie
"Krzyż za zasługi dla ZHP" w 1999r.

i Przewodniczącą Harcerskiego Kręgu Seniora, aż do swojej śmierci w 2009r.

senior22018
Druhna Krystyna podczas spotkania Kręgu Seniora w Koszęcinie

Czynnie uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach hufca, propagując harcerskie ideały wśród kolejnych pokoleń. W 1995r. wzięła udział w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Zegrzu w dniach od 3 do 15 sierpnia.

12rozniewskazegrze2017
Druhna Krystyna Rożniewska w Zegrzu - przed Bramą I

a w 1996r. uczestniczyła w 50 rocznicy zlotu "Trzymamy Straż nad Odrą" w Szczecinie.

szczecin2 

Druhna Krystyna Rożniewska odeszła na wieczną wartę 9 grudnia 2009r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Lublińcu, przy ulicy Plebiscytowej.

krystynarozniewska2016rft

Opracowane na podstawie:
Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949 - Janusz Bula (2000)
Krystyna Rożniewska, harcmistrz ZHP - Bogusław Hrycyk, Ziemia Lubliniecka nr 2/2010
Wspomnienia - Teresa Bajer


Zdjęcia:

Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Krystyna Rożniewska, harcmistrz ZHP - Bogusław Hrycyk, Ziemia Lubliniecka nr 2/2010