Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Eryk Słota

Eryk Słota - urodzony 13 października 1911r. w Woźnikach. Jeden z pierwszych harcerzy Hufca Lubliniec. Działał w I MDH im. Tadeusza Kościuszki oraz w II MDH im. Adama Mickiewicza. Swoje przyrzeczenie harcerskie składa w czerwcu 1924r. na rynku w Lublińcu (pierwsze przyrzeczenie harcerskie w mieście). Uczestniczy w obozie harcerskim w Czarnym Lesie (Droniowiczki) organizowanym przez Komendę Śląskiej Chorągwi. W 1926r. ukończył 8 letnią szkołę podstawową, a następnie 3 letnią szkołę zawodową w Lublińcu. Do 1932r. pracował w Wydziale Powiatowym, przy Starostwie w Lublińcu. W latach 1933-1934 odbywał służbę wojskową w 74 GPP, którą zakończył w stopniu kaprala.

12Obraz 22 002
Eryk Słota podczas odbywania służby w 74 GPP
pierwszy od prawej

Brał udział w najważniejszych wyjazdach Hufca w okresie międzywojennym:

12slota1asPoświęceniu Szkoły Instruktorskiej w Buczu
(górny rząd - trzeci od prawej)

12slotakajak2016
Międzynarodowym Zlocie Skautów Wodnych w Garczynie(1932)
Eryk Słota - pierwszy od lewej

12slotaspala2016
Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale(1935)
Eryk Słota na swoim motorze

Członek Kręgu Instruktorskiego założonego przez Ludwika Klamę.

12krag2016slota
Eryk Słota - piąty wśród stojących od lewej

W latach 1936-1939r. szkoli się w pilotarzu szybowcowym, zdobywając kategorię A i B w Goleszowie (Aeroklub Katowice), kategorię C w Bezmiechowej (Aeroklub Lwowski). W latach 1938-1939 zostaje przeszkolony w pilotażu motorowym przez P.W w Katowicach uzyskując kategorie pilota motorowego. 

slotapilot2016sfrt

W czerwcu 1939r. druh Eryk Słota bierze udział w II Zamkniętych Zawodach Lotniczych Aeroklubu Śląskiego zdobywając I miejsce.

W sierpniu 1939r. zostaje powołany do 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty, z którym przechodzi wrześniowy szlak bojowy. Gdy pułk zostaje rozbity pod Złotym Potokiem, dostaje się do niewoli niemieckiej, a następnie przeniesiony do robót przymusowych w Heidenheimie, gdzie pracuje aż do końca wojny.

slotabezuch2016

Następnie wraca do kraju i 15 maja 1945r. rozpoczyna pracę w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lublińcu. Bierze też udział w organizowaniu na terenie powiatu lublinieckiego Ochotniczych Straży Pożarnych.

12erykslota2017ty
Druh Eryk Słota, siedzi drugi od lewej

Zmarł 11 stycznia 1990r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym przy ulicy Plebiscytowej w Lublińcu.

 groberykslota2016rt

Opracowane na podstawie:
Janusz Bula, Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949. Kraków 2000.
Życiorys - Eryk Słota
Wspomnienia - Bolesław Klama

Fotografie:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Zbiory prywatne - Marian Berbesz