Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Jan Psiuk

Jan Psiuk, urodził się 5 sierpnia 1920r w Lublińcu w rodzinie Teofila i Mari Psiuk (z domu Szweda). Ukończył szkołą 8-klasową w Lublińcu, oraz 1 rok gimnazjum. W 1930r. wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego do IV Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Konstantego Damrota. 25 maja 1932r. złożył przyrzeczenie harcerskie, które przyjął phm Ludwik Klama (ówczesny komendant Hufca Lubliniec).

piuskjanksiazeczka2016

Pracował w Komunalnej Kasie Oszczędności, a następnie w Biurze Notarialnym u notariusza Kazimierza Kroka. Uczył się zawodu elektromechanika w Tarnowskich Górach w firmie pana Wypióry.

psiukpowolanie2016rftt 

1 września 1939r. został wezwany do stawienia się w Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej i przed godziną 6.00 rano został wysłany z meldunkiem na dworzec kolejowy. W drodze na dworzec został zabity.

Najprawdopodobniej świadkiem śmierci Jana Psiuka był - Jan Musioł, który rankiem szedł na dworzec kolejowy by udać się do pracy (pan Musioł pracował jako elektryk w Kaletańskich Zakładach Papierniczych NITROMAG). Tak opisał tą chwilę: "Idąc ulicą Dworcową obecnie Oświęcimską na pociąg do Kalet, na skrzyżowaniu dzisiejszej ulicy Oświęcimskiej i Paderewskiego, byłem świadkiem zastrzelenia jednego z robotników udających się na pociąg do pracy w Kaletach. Prawdopodobnie strzelali to członkowie niemieckiej grupy dywersyjnej z okien nieistniejącego dziś budynku gminy ewangelickiej mieszczącego się wówczas u zbiegu dzisiejszej ulicy Plebiscytowej i Paderewskiego (teren parku przed MDK). Po minięciu szerokim łukiem tego niebezpiecznego miejsca wsiadłem do pociągu jadącego w kierunku Katowic."

Oparte na podstawie:
Wspomnienia Jan Musioł
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec