Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Józef Kowol

Józef Kowol, urodzony w 1917r. harcerz I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu, sportowiec. W 1938r. uczestniczył w obozie harcerskim w Nowych Trokach.

12kowol2016

W maju 1938r. zdał maturę i ukończył naukę w lublinieckim Gimnazjum.

motakgimnazjum2016tgy
Maturzyści rocznik 1938

Józef Kowol stoi czwarty z prawej strony w górnym rzędzie

W sierpniu 1938r. pracował w 7 Junackim Hufcu Pracy w Zubrzycy Górnej (przy budowie "Drogi Junaków"), a także w Dolinie Kościeliskiej (taklże przy budowie drogi na Gubałówkę). Skończył Szkołę Podchorążych Rezerwy w Częstochowie w lipcu 1939r. Jako kapral podchorąży otrzymał przydział do 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu - oddział karabinów maszynowych. 1 września 1939r. wraz z pułkiem bierze udział w walkach o Lubliniec. Podczas wymiany ognia w okolicach bunkra na górce Kochcickiej - zostaje ciężko ranny. Umiera w godzinach dopołudniowych w Jawornicy.

 

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Materiały prywatne - Marian Berbesz

Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Muzeum Internetowe ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu