Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Anatol Muszała

Anatol "Tolek" Muszała, urodził się 8 czerwca 1925r. w Mysłowicach w rodzinie patriotycznej. Jego ojciec Augustyn Muszała był powstańcem śląskim i działaczem plebiscytowym. W 1938r. Anatol wstępuje do harcerstwa i działa w Drużynie im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mysłowicach. Już w grudniu tego roku składa przyrzeczenie harcerskie na ręce harcmistrza Franciszka Skrzypka (ówczesnego komendanta Hufca Mysłowice).

muszalatolek2016rf

W czasie wojny pracuje fizycznie w Brzezince (dzielnicy Mysłowic) przy produkcji urządzeń oraz maszyn dla górnictwa(DEHAK) i zaczyna swoją piłkarską przygodę w klubie RSG Kattowitz, gdzie stoi na bramce.

W 1945r. organizuje w Mysłowicach przy Szkole Podstawowej nr 6 Samodzielną Drużynę Harcerską. Następnie z ramienia Hufca Mysłowice bierze udział w Centralnej Akcji Szkoleniowej w Osowcu.

Pod koniec 1945r. wraz z rodziną przenosi się do Lublińca, gdzie ojciec Augustyn Muszała zostaje mianowany burmistrzem miasta Lubliniec. Anatol uczęszcza do Liceum im. Adama Mickiewicza w Lublińcu i zgłasza swoją chęć pracy w Hufcu Lubliniec. Zostaje mianowany drużynowym i prowadzi V Męską Drużynę Harcerską im. Lisa Kuli w Lublińcu (przy Szkole Podstawowej – czerwonej).

anatolmuszala2016rftg
Druh Anatol Muszała - po prawej

W kwietniu 1946r. wraz z reprezentacją Hufca bierze udział w zlocie młodzieży zorganizowanego w ramach „Dni Szczecina” pod hasłem „Trzymamy straż nad Odrą”. Wydarzenie to po latach tak wspomina Anatol Muszała: „W kwietniu 1946 r. w Szczecinie odbyła się defilada z okazji oswobodzenia Szczecina. Tysiące harcerek i harcerzy manifestowało niechęć dla komunistycznego przywództwa naszego kraju. Karą za to było przesunięcie drużyn harcerskich mających iść na czele defilady do jej końca, gdy z trybuny honorowej zeszli już oficjele, ale i tak aplauz ze strony mieszkańców był ogromny”.

zlotstraz1946a
Reprezentacja Hufca Lubliniec na Zlot w Szczecinie w 1946r.
drugi od lewej stoi druh Anatol Muszała

W 1946r. wraz z Franciszkiem Kątnym i  Mieczysławem Pawłowskim wchodzi w skład delegacji, która jedzie do Zwolenia - by przywieźć stamtąd przedwojenny, zaginiony podczas wojny i szczęśliwie odnaleziony Sztandar Hufca. Następnie podczas uroczystości 20 czerwca przekazuje sztandar ówczesnemu komendantowi Hufca Lubliniec - harcmistrzowi Piotrowi Benskiemu. W tym okresie Anatol Muszała wchodzi w skład Komendy Hufca, a także zdobywa pierwszy stopień instruktorski "Drużynowy po próbie".

sztandarzwolen1a23
Poczet sztandarowy - wracający ze Zwolenia, a w nim druh Anatol Muszała,
Lubliniec 20 czerwca 1946r.

Latem 1946r. sprawuje funkcję komendanta na obozie Hufca w Gronowicach.

ozgronowice2015tg
Uczestnicy obozu w Gronowicach 1946r.
Anatol Muszała - stoi trzeci od lewej

W kolejnym roku uczestniczy w obozie w Turawie jako oboźny. W 1948r. także sprawuje funkcję oboźnego Zgrupowania Obozów w Międzyzdrojach.

12muszlamiedzydroje2016rftg
Podczas spaceru w Międzyzdrojach

od lewej: Anatol Muszała, Jerzy Pelc, Mieczysław Pawłowski, Tadeusz Antczak

Anatol Muszała nadal gra w piłkę nożną. W latach powojennych występuje w klubie kolejowym KSZZK Katowice jako obrońca. W Lublinieckim liceum zdaje maturę i w 1948r. przenosi się do Mysłowic. Jedną z przyczyn zmiany miejsca zamieszkania jest polityczna decyzja o zdjęciu z urzędu ojca Muszały. W 1949r. wchodzi w skład Komendy Hufca w Mysłowicach i wyjeżdża z harcerzami do Ustronia Morskiego. I tu kończy się przygoda druha "Tolka" z harcerstwem", gdyż w tym samym roku ZHP zostaje rozwiązane. Nie kończy się natomiast przygoda z piłką.

12muszlamiedzzdroje2016
Anatol Muszała podczas obozu w Międzyzdrojach 1948r.
Stoi w środku.

Anatol Muszała gra w Unii Kędzierzyn i Kolejarzu Toruń. Niestety kontuzja przerywa jego karierę jako zawodnika. W 1953r. zaczyna trenować drużyny piłkarskie. Szkoli się i zostaje trenerem I-klasy. W 1960r. obejmuje stanowisko trenera Unii Racibórz, z którą 3 lata później awansuje do I ligi. Następnie zajmuje się szkoleniem młodych piłkarzy i pracuje jako trener koordynator, aż do lat 90-tych.

muszala2021awse
Anatol Muszała - stoi siódmy od lewej
wśród zawodników Uni Racibórz

Po 1949r. co prawda nie bierze udziału w pracy harcerskie, jednak miłość do przyrody i przygody nie opuszcza go nigdy. Aktywnie działa w PTTK odział Racibórz i z radością wędruje po górach i Ziemi Raciborskiej.

Druha Anatola Muszałę udało nam się odwiedzić w Raciborzu, w kwietniu 2016r. Za kilka miesięcy druh skończy 91 lat:). Życzymy druhowi jeszcze wiele lat zdrowia.

muszalaodznaczeni2016tgy

Kolejne odwiedziny u druha Anatola tym razem w styczniu 2019r.

muyszla2019rfr

Opracowane na podstawie:
Anatol Muszała - Wspomnienia
hm. Florian Strzemiecki - Działalność Hufca ZHP Mysłowice w latach 1923-2013
J.Bula, Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949, Kraków 2000

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
Zbiory prywatne - Anatol Muszała
Zbiory prywatne - Bartłomiej Zbączyniak
Zbiory prywatne - Marian i Małgorzata Ożarowski
Portal Informacyjny - http://www.naszraciborz.pl