Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Kazimierz Bromer

Kazimierz Bromer urodził się 25 maja 1931r. w Lublińcu. Do 1939r. wraz z rodzicami mieszkał w Droniowicach Wielkich, gdzie jego tata - Juliusz Bromer był kierownikiem szkoły. W 1939r. przeniósł się do Lublińca, gdzie od wiosny 1940r. do grudnia 1944r. mieszkał w szkole niemieckiej. Od marca 1945r. rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.

15 maja 1945r. zostaje przyjęty do Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki działającej przy Gimnazjum.

bromerksiaz2016

9 sierpnia 1945r., podczas obozu w Kochcicach, składa przyrzeczenie harcerskie na ręce hm Stanisława Gawrona.kochcie2016edrft

Druh Kazimierz Bromer, podczas obozu w Kochcicach (1945r)
pierwszy od lewej

W latach 1945-1948 bierze aktywnie udział w życiu harcerskim Hufca i drużyny.

bromerzastep2016
Zbiórka III Zastępu I DM im. Tadeusza Kościuszki w parku Grunwaldzkim (1946r)
Stoją od lewej: Marian Ożarowski, Piotr Benski (ówczesny Komendant Hufca),
Marian Skorupa, czesław Okręt,
Ryszard Górski, nieznana osoba,
Kazimierz Bromer, Henryk Tomczak, Zenon Kaczmarzyk

Uczestniczy we wszystkich obozach organizowanych przez Hufiec od 1945 do 1948r. (Kochcicach, Gronowicach, Turawie, Paczkowie i Międzyzdrojach). Podczas których najczęściej sprawuje funkcję zastępowego lub kucharza.

121949 miedzyzdroje32
Druh Bromer - kucharz - na obozie w Międzyzdrojach (1948r)

W 1946r. bierze udział w kursie zastępowych zorganizowanym prze KH Lubliniec, kończąc go z oceną: bardzo dobrą.

bromerkurs2016rft

W 1948r. zostaje oddelegowany do III DH im. Konrada Mańki. Niestety, gdy w 1949r. ZHP zostaje rozwiązane, druh Kazimierz opuszcza jego szeregi. Do harcerstwa wraca dopiero w 1995r. kiedy w Lublińcu zawiązuje się Harcerski Krąg Seniora, w którym działa aktywnie aż do 2009r. kiedy to umiera druhna Rożniewska i Krąg zaprzestaje swojej działalności.

kragseniora2016tfg 
Krąg Seniora, rok 2000, sala kominkowa Domu Kultury w Koszęcinie
Druh Kazimierz Bromer stoi, trzeci od prawej strony

W 1948r. kontynuuje naukę w Liceum Ogrodniczym w Prószkowie k. Opola. W latach 1954-1958 studiuje w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. W latach 1961-1962 pracuje jako kierownik ogrodu w RSP w Dobrodzieniu. Następnie zostaje powołany na stanowisko inspektora ogrodniczego w Powiatowej Radzie Narodowej w Lublińcu. Od 1966r. jest zaangażowany w Zasadniczej Szkole Ogrodniczej w Patoce jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, a od 1970r. zostaje dyrektorem tej szkoły.

12dyrbromer2016
Kazimierz Bromer, dyrektor ZSO w Patoce, podczas balu maturalnego

W 1975r. kieruje Zasadniczą Szkołą Rolniczą w Gosławicach. W latach 1980-82 pracuje w Wydziale Rolniczym Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie. Następnie wraca do Gosławic by podjąć m.innymi rozbudowę szkoły. Tam pracuje do emerytury, czyli do roku 1989.

12bromwer2

Jego pasją, od zawsze była turystyka, którą wyniósł z harcerstwa. Swoją aktywność rozwija w PTTK. Najpierw jako członek (1956r.), a następnie przewodnik terenowy i krajowy, Instruktor Przewodnictwa i Instruktor Krajoznawstwa Polski. Do dzisiaj(wrzesień 2022) aktywnie działa na tym polu i wędruje po naszym kraju wzdłuż i wszerz.

12bromer234

Od stycznia 2015r. druh Kazimierz Bromer aktywnie współtworzy stronę internetową poświęcona historii Hufca Lubliniec. To dzięki jego wspomnieniom, można było odtworzyć historię obozów i pracy hufca w latach 1945-1948, za co jesteśmy mu ogromnie wdzięczni:)!!! Przygotowuje także dla harcerzy lublinieckich HOT - Harcerską Odznakę Turystyczną, którą wszyscy zainteresowani, będą mogli zdobywać już od września 2016r.

bromerstrona2016tgy

W 2019 roku Kazimierz Bromer za swoją działalność społeczno-krajoznawczo-edukacyjną otrzymał z rąk Burmistrza Miasta Lublińca tytuł "Seniora Roku",

bromeraktywny2022a

zaś w październiku 2022r.  wyróżnienie w konkursie ,,Aktywny Senior 2022”, zorganizowanym przez działającą przy Wojewodzie Śląskim Radę ds. Rodziny.

bromeraktywny2022c

Opracowane na podstawie:
Dh Kazimierz Bromer - Wspomnienia

Zdjęcia:

Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Dh Kazimierz Bromer - Materiały prywatne
Dh Pelagia Czaj - Materiały prywatne