Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Paweł Jendrysik urodził się 21 czerwca 1916r. w Świbiu. Był synem Marii i  Filipa Jednrysików. Jego ojciec - Filip był górnikiem i pracował w kopalni "Hedwigswunsch" w Zabrzu, a następnie w Farbryce Drutu i Lin w Zabrzu. Był uczestnikiem Powstań Śląskich. Młody Paweł wychował się w duchu patriotyzmu i umiłowania Polski. W wieku 6 lat wraz z rodziną (1922r.) przeprowadził się do Lublińca, który w tym czasie decyzją Komisji Międzynarodowej zostaje przywrócony Polsce (Świbie nadal pozostaje po stronie niemieckiej).

wkroczewojskdolublinc1922
26 czerwca 1922r. Wojsko Polskie wkracza do Lublińca

W 1927r. wstąpił do lublinieckiego Gimnazjum. W tym samym czasie zapisał się do Związku Harcerstwa Polskiego. Aktywnie działał w I Męskiej Drużynie Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki. Wraz z kolegami z drużyny, często wybierał się wycieczki rowerowe,

12rowery7asDruh Paweł Jendrysik, siedzi na ziemi,
podczas wycieczki rowerowej do Krakowa


aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, drużyny, oraz Hufca.

 mankaklamahandy2016
Instruktorzy Hufca Lubliniec
Siedzą od lewej: Rudolf Rzemieniecki, Ludwik Klama, Stanisław Wojciechowski, Jan Handy
Stoją od lewej: Paweł Jendrysik, Alfons Kapłonek, Konrad Mańka, Jan Drozdowski

jednrysikjaselkaszkole20174
Harcerskie Jasełka w lublinieckim Gimnazjum w 1934r.
na pierwszym planie, pierwszy od lewej druh Paweł Jendrysik

W 1935r. pełni funkcję zastępowego - zastępu Wilków, reprezentacji harcerskiej Hufca Lubliniec, podczas Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa w Spale. 

1935.07.17 Spała obóz lubliniecki 
Harcerze Lublinieccy na obozie w Spale w 1935r.
Najprawdopodobniej, druh Paweł stoi czwarty od prawej

W 1937r. kończy Gimnazjum i zdaje maturę.

 paweljedrysik2017gimn
Klasa maturalna, rok 1936r
Paweł Jendrysik, stoi czwarty od lewej strony

W 1937r. zostaje powołany do służby wojskowej, którą odbywa przy Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy 7 DP przy 27 Pułku Piechoty w Częstochowie.

W latach 1938/39 pełni funkcje drużynowego I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu, działającej przy Gimnazjum w Lublińcu

W wrześniu 1939 został zmobilizowany do 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty i walczył w jego szeregach. Jego oddział wyszedł z okrążenia pod Janowem i Złotym Potokiem i walczył do 20 września.

 

Podczas okupacji był członkiem grupy Karola Kornasa w Sztabie Okręgu "Śląsk" w referacie ds. propagandy. 18 grudnia 1940r. zostaje aresztowany przez Gestapo wraz z innymi harcerzami Hufca Lubliniec: Ludwikiem Klamą, Henrykiem Malcherekiem, Józefem Lisoniem, czy Konradem Mańką.  W wyniku śledztwa - Konrad Mańka został skazany na śmierć przez ścięcie, natomiast Pawłowi Jendrysikowi zostało zasądzone półtora roku w więzieniu. Do 10 lipca 1942r. zostaje więziony w: Opolu, Mysłowicach, Berlinie, Katowicach i Bytomiu.

 

Po wyjściu z więzienia, pod obserwacją policji niemieckiej z obowiązkiem meldowania się w Lublińcu. W 1943r. wcielony do Wermachtu i wysłany do Francji. Tam ucieka z wojska i działa w partyzantce francuskiej (jest dowódcą grupy dywersyjno-sabotażowej). Od 10 października 1944r do 1 października 1948r. uczy młodzież polską w Publicznej Szkole Męskiej w Argenteuil pod Paryżem. W tym też czasie pośród tamtejszej polskiej młodzieży zakłada i prowadzi drużyny harcerskie na wychodźstwie. Pełni funkcję zastępcy komendanta Chorągwi "Pomorze" ZHP oddział we Francji.

 123jendrysikfrancja2017df2
123jendrysikfrancja2017df
Druh Paweł Jendrysik we Francji 1947-1948

Po powrocie do Polski, 20 października 1948r. pracował w referacie ewidencyjno-personalnym w Lublińcu. Następnie od 1951r. pracuje w Przemyśle Mleczarskim, jako technik zmianowy, a następnie jako z/ca d./s produkcji.  W latach 1952 i 1957 dwukrotnie wyrzucany z Partii.

W 1956r. jest członkiem powiatowej Komendy OHPL w Lublińcu. W latach 60-tych przewodniczy Kołu ZBOWID w Lublińcu, do którego należy od 1949r.

Do 1984r, kiedy przechodzi na emeryturę jest związany z Państwowym Domem dla Psychicznie Chorych w Lublińcu, przy ulicy Kochcickiej (dzisiaj Dom Pomocy Społecznej), którego był dyrektorem.

dmps2017tgyh78

W latach 80-tych znów aktywnie działa w harcerstwie, tym razem jest członkiem Hufcowej Komisji Historycznej.

Niestety 16 grudnia 1986r. w wieku 70 lat umiera. Zostaje pochowany na cmentarzu parafialnym w Lublińcu, przy ulicy Plebiscytowej.

Opracowane na podstawie:
Notatki - dh Marian Ożarowski
Archiwum Hufca Lubliniec
Notka biograficzna - Marian Berbesz

Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Archiwum Zespołu Szkół nr 1 w Lublińcu
Zbiory prywatne Krzysztof Korkus