Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Jerzy Pietrucha urodził się 29 marca 1931 roku w Koszęcinie w rodzinie Jana Pietruchy i Adelajdy Pietruchy z domu Machoń. W 1938r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Koszęcinie, którą przerwała wojna. W latach 1939-1945 jak większość dzieci w Koszęcinie uczył się w niemieckiej "Grundschule".

piertuchaszkola2018tgtttySzkoła powszechna w Koszęcinie do której przed i w czasie wojny
uczęszczał Jerzy Pietrucha

W 1945r. rozpoczyna naukę w lublinieckim gimnazjum, w tym samym czasie wstępuje wraz ze swoim bratem Józefem do Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie. Otrzymuje przydział do zastępu "Lisów". W 1946r. zostaje "wodzem" Gromady Zuchowej. 

jerzypietrucha2017rty
Druh Jerzy Pietrucha - siedzi pierwszy od prawej

Latem 1946r. Jerzy uczestniczy w pierwszym samodzielnym obozie harcerskim drużyny po wojnie na Hadrze.

 12tarnowskiegoryplsacer2
Druh Jerzy Pietrucha stoi trzeci od prawej
podczas obozu na Hadrze

W październiku tegoż roku, jest jednym z pomysłodawców odbudowy kapliczki przy szkole podstawowej, którą w czasie wojny zniszczyli Niemcy. Do odbudowy co prawda nie dochodzi, jednak na miejscu starych - również ściętych przez Niemców lip - harcerze sadzą trzy nowe, przy okazji organizując wieczernicę, którą prowadzi druh Jurek.

kapliczkanepomuc2017
Trzy lipy wokół kapliczki - zasadzone przez harcerzy w 1947r.

Mimo rozwiązania Związku Harcerstwa Polskiego pod koniec 1948r. druh Jerzy Pietrucha, który nie umie się pogodzić z tym faktem, organizuje zbiórki harcerskie. Kończy się to dla niego tragicznie. W 1950r. po zdaniu na piątkę matury pisemnej zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu UB w Lublińcu. Mimo wielu próśb - nie pozwolono mu przystąpić do egzaminów ustnych. Oskarżony przez Sąd Wojskowy w Katowicach za przynależność w latach 1949-1950 do tajnej i nielegalnej organizacji "Bojowy Związek Wolnych" zostaje skazany na 7 lat więzienia, którą to karę odbywa w Jaworznie.

W 1954r. zostaje zwolniony z więzienia na mocy amnestii, po śmierci Stalina. Wyrok uchylono dopiero w 1992r.

Mimo bicia, poniżania i uszczerbku na zdrowiu - nie załamał się, nie zmienił. Już w 1956r. w Koszęcinie zakłada "Esperanto Rondo Kosentino", gdzie uczy wszystkich chętnych języka esperanto (którego nauczył się w więziennej celi), a następnie "Klub Młodej Inteligencji". Klub ten, kierowany przez Jerzego Pietruchę, był inicjatorem budowy basenu kąpielowego i Osiedlowego Domu Kultury w Koszęcinie.

 domkulturykoszecin1968a
Dom Kultury w Koszęcinie w latach 60-tych

1 basen1koszeicn2018tgtg
Budowa w czynie społecznym Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w 1958r.

Od 1954r. do 1960r. pracuje na stanowisku rewidenta w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Kaletach. Kończy eksternistycznie maturę w Katowicach. Tam też uczy się w Wyższej Szkole Ekonomicznej, którą kończy w 1960. Po studiach przyjmuje stanowisko kierownika działu ekonomicznego w Zarządzie Biurowym Chemików w Katowicach. Nie przestaje się kształcić - w 1967r. doktoryzuje się na WSE w Katowicach, a cztery lata później otrzymuje stopień doktora habilitowanego. W 1974r. zostaje profesorem nadzwyczajnym, a w 1980r. profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych.

Od 1964r. pracuje w Śląskim Instytutucie Naukowym im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach, w któremu od 1981r. przewodzi.  Kiedy w 1992r  instytut zostaje zamknięty do 1995r. pełni funkcję kierownika Zakładu Regionów Przemysłowych. Jest autorem ponad 200 publikacji. Za swoją pracę otrzymuje Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a także Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 jerzypietrucha2017rty3
Budynek Śląskiego Instytutu Naukowego w latach 70-tych

Nie zapomina też o swoim rodzinnym Koszęcinie. Wraz z panem Janem Myrcikiem, pod patronatem Polskiej Akademii Nauk organizuje cykliczne "Biesiady na zamku koszęcińskim", których celem jest promowanie, często zapomnianych Ślązaków.

pietrucjha2019yhyhfdd
Profesor Jerzy Pietrucha

Umiera niespodziewanie w Aachen w Niemczech, 1 maja 1995r. Został pochowany na cmentarzu w Koszęcinie.

pietruchagrob2018rfr

Opracowane na podstawie:
Jan Myrcik - Gmina Koszęcin i jej patron Walenty Roździeński
Archiwum Hufca Lubliniec
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie

Zdjęcia:
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Archiwum Hufca Lubliniec
https://katowice.fotopolska.eu
http://koszecindawniej.blogspot.com