Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Marian Lange urodził się 1 października 1929r. w Mirkowie nad rzeką Prosną (dzisiaj dzielnica Wieruszowa). Kilka lat później, rodzice wraz z małym Marianem, przeprowadzili się do Koszęcina, gdzie ojciec otrzymał pracę w koszęcińskim młynie. Młody Marian uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Koszęcinie, tam też zetknął się z harcerstwem i wstąpił do drużyny zuchowej (1 września 1938r), której przewodził wówczas druh Augustyn Piątkowski.

langeksiazeczka

Po wojnie Marian Lange, wstąpił do Gimnazjum w Lublińcu, a następnie Liceum, które ukończył zdaniem matury w 1950r.

langezdjeci10946Druh Marian Lange wśród harcerzy z Koszęcina
w środku z kwiatkiem wpiętym w mundur

W tym czasie aktywnie działa w harcerstwie koszęcińskim. Już 3 września stawia się na pierwszą zbiórkę i zostaje przydzielony do zastępów "Kruków" w Męskiej Drużynie Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie. 22 grudnia 1945r. składa na ręce Alojzego Janeczka - przyrzeczenie harcerskie.

lange12017234Harcerze koszęcińscy w 1945r, maszerujący ulicą Sobieskiego
druh Marian Lange idzie w drugim szeregu, w środku

Druh Marian, ze względu na swoje zdolności plastyczne, stara się za pomocą ołówka, utrwalać miejsca licznych harcerskich wędrówek.

lange120172345
Kościółek św. Trójcy w Koszęcinie - autorstwa druha Mariana

Latem 1946r. druh Alojzy Janeczek (ówczesny drużynowy) organizuje pierwszy powojenny stały obóz dla harcerzy z Koszęcina w Hadrze. W obozie uczestniczy także druh Marian. Podczas wspólnych harcerskich ognisk, opisuje się swoim kolejnym talentem jakim jest śpiew i gra aktorska.

12lange120172
Obóz na Hadrze w 1946r.
druh Marian Lange w trzecim rzędzie, pierwszy od lewej

W kolejnych latach wraz ze swoimi druhami z drużyny, przemierza najbliższą okolicę, wędrując szlakami Lompy, Ligonia i Roździeńskiego.

lange120172348

W tym też czasie (1948r) zapisuje się do klubu piłkarskiego LKS Koszęcin, gdzie gra na pozycji...

lzskoszecin2017tgyh
Marian Lange w LZS Koszęcin,
stoi czwarty od końca

W 1950r. tuż po maturze bierze udział w obozie w Brodnicy, na który przyjeżdża na rowerze (około 450 km z Koszęcina), wraz z dwoma kolegami Marianem Rakiem i Henrykiem Brzozowskim.

12brodnica2016tgyh
Członkowie komend podobozów w Brodnicy przed szkołą
miejscem zakwaterowania harcerek.

Stoi pierwszy od lewej Marian Lange

12brodnica2017rftlnge
Obóz w Brodnicy 1950r.
Druh Marian Lange, stoi pierwszy z prawej,
w środku w białej koszuli druh Marian Ożarowski

Kilka dni później jest świadkiem, straszliwej tragedii. Jego kolega ze szkolnej ławy, a zarazem przyjaciel z harcerstwa, wódz gromady zuchowej, ostatni drużynowy MDH im. Tadeusza Kościuszki (przed rozwiązaniem ZHP) - Jerzy Pietrucha zostaje oskarżony i skazany na 7 lat więzienia, za działalność antypaństwową i próbę stworzenia organizacji pod nazwą "Bojowy Związek Wolnych" z podległych mu harcerzy.

jerzypietrucha2017rty
Marian Lange w środku
i Jerzy Pietrucha pierwszy od prawej

Po zdaniu matury Marian Lange studiuje na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na kierunku architektura. Z tym kierunkiem zwiąże całe swoje późniejsze zawodowe życie. Po studiach przez kilka lat pracuje w Miejskim Zakładzie Budynków Mieszkaniowych w Bytomiu, a następnie w Bytomskiej Spółdzielni "Strzecha Rodzinna", dla której projektuje biurowiec spółdzielni.

lange1201723400

W latach 60-tych kontynuuje swoją pasję, pracując dla "Społem" w Katowicach, tworząc tam kierowaną przez siebie pracownię architektoniczną i projektując między innymi: trzy duże Domu Towarowe "Społem" w Bytomiu, Skarżysku Kamiennej i Wieliczce.

spolemkbytom2017tyhu

Marian Lange zaprojektował także dla Huty Ferrum, ponad 200 domków jednorodzinnych w Katowicach-Burowcu, gdzie następnie zamieszkał.

spolemkbytom2017tyhu2

W 1988r. założył własną pracownię "Architect Service", a 6 lat później przeszedł na emeryturę.

Druga pasją Mariana Lange jest muzyka. Już jako ministrant zafascynował się śpiewem i zapisał się do prowadzonego przez multiinstrumentalistę pana Józefa Irka, Chóru "Lutnia" w Koszęcinie.

spolemkbytom2017tyhu2as
Marian Lange, siedzi w środku
- pierwszy występ publiczny jako śpiewaka w Koszęcinie

Następnie podczas studiów, śpiewał w chórze Politechniki Gliwickiej. W latach 90-tych wraz ze swoją małżonką Marią Lange (Kachel) śpiewał na terenie całego Śląska, a także często występował w programie "Audycja dla ludzi wcześniej urodzonych" w Telewizji Katowice. Sam także pisze piosenki.

Piosenka w wykonaniu Mariana Lange - "Mamo",
słowa Marian Lange, aranżacja muzyczna Paweł Szędzielorz

Marian Lange zmarł w Katowicach 14 maja 2020r i został pochowany na cmentarzu przy ul. Le Ronda w Katowicach.

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Marian Lange
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Archiwum prywatne - Marian Lange