Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Wincenty Balbierz urodził się 27 stycznia 1935r. w Kaletach. W marcu 1945r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Kaletach w klasie IV.

szkoalwkaletach2017tgyh
Szkoła Powszechna w Kaletach (widok obecny 2017r)

szkola2017tgkaletybalb
Wincenty Balbierz wśród kolegów i koleżanek z klasy w 1945r.
siedzi trzeci od prawej

W tym też czasie wstąpił do odradzającego się po wojnie w Kaletach Związku Harcerstwa Polskiego.

szkolakaletyhar1945
Harcerze kaletańscy, na boisku szkolnym w tle harcówka (1945r)

Wraz z druhami i druhnami z drużyn Ośrodka Harcerskiego Kalety, prowadzonego przez Jerzego Gasztycha, druh Wincenty bierze udział w I powojennym obozie harcerskim (drużyn kaletańskich) na Krywałdzie, który odbył się w lipcu 1945r. Tam na ręce swojego drużynowego druha Henryka Borka składa przyrzeczenie, zdobywając także stopień młodzika.

krywald1945rtg56
Obóz harcerski na Krywałdzie w 1945r.

Zdobycie stopnia wiązało się, między innymi z zaliczeniem trudnego biegu harcerskiego, podczas którego harcerz musiał wykazać się spostrzegawczością, umiejętnością pływania (10m), udzielenia pierwszej pomocy, znajomością alfabetu morse'a czy sprawnością fizyczną.

We wrześniu uczestniczy w Zlocie Harcerskim, który odbył się w Katowicach z okazji  25-lecia istnienia Harcerstwa Górnośląskiego w Katowicach,

12zlotkatwice19452

a także w wyjeździe do Warszawy, jako członek reprezentacji Chorągwi Śląskiej, podczas uroczystego otwarcia roku harcerskiego Stołecznej Chorągwi ZHP.

szkolakaletyhar19452
Harcerze z Ośrodka ZHP Kalety w Warszawie w 1945r.

Niestety nie udaje mu się wyjechać na kolejny obóz harcerki do Jarantowic w 1946r. Zostaje w domu, by wspierać rodzinę, sprzedając zebrane przez siebie w lesie, jagody, borówki i grzyby. Za to uczestniczy w kolejnym w Mikołajkach nad jeziorami w 1947r. z którego przywozi pięknie rzeźbioną i wypaloną przez siebie laskę skautową.

obzowmikolajkach2017rtgyh
Obóz harcerski w Mikołajkach 1947r.

W zimie 1948r. harcerze kaletańscy, a wraz z nimi druh Wincenty, udają się na zimowisko do Wisły, by szlifować swoje umiejętności narciarskie.

kaletywislazimowski2017rtgyh
Zimowisko w Wiśle - Dziechcińce w 1948r.

Ostatnim obozem druha Balbierza jest Zgrupowanie Obozów Hufca Lubliniec w Międzyzdrojach w 1948r. Tam, między innymi w ramach Harcerskiej Służby Polsce (HSP) uczestniczy w rozbiórce drewnianych elementów po wyrzutniach V3, które następnie harcerze palą podczas ognisk.

miedzyzdroje2017rtgy
Harcerze z Kalet, podczas porannej modlitwy,
przy kapliczce wykonanej przez druha Józefa Watoła

W 1949r. kończy szkołę w Kaletach i rozpoczyna naukę w Szkole Przemysłowej w Tarnowskich Górach. Następnie rozpoczyna pracę w PKP Tarnowskie Góry.

tarnowskiegory2017rtgyhkolej

Początkowo jako tokarz, a następnie kierownik urządzeń technicznych, gdzie nadzoruje między innymi remonty lokomotyw.

lokomotywy2017kalety

Na kolei pracuje aż do emerytury, na którą przechodzi w 1991r.

emeryturabalbierz2017rtyDzięki druhowi Wincentemu Balbierzowi, poznaliśmy historię "grobu na skraju drogi" pomiędzy Kaletami a Sośnicą, także to on w latach 70 umieścił stojący  do tej pory krzyż nagrobny, który przywiózł z Imielnicy.

pomniklubliniec201672

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Wincenty Balbierz
ZHP w Kaletach 1939-1949 - Dh Leszek G.Grabowski

Zdjęcia:
ZHP w Kaletach 1939-1949 - Dh Leszek G.Grabowski
Archiwum prywatne - Wincenty Balbierz
Zrchiwum Hufca ZHP Lubliniec

.