Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Alfons August Kapłonek urodził się 14 lipca 1914r. w miejscowości St.Peter (Thionville-Moselle) w Francji jako Alfons Augustyn Kaploneck. W 1937r. Minister Sprawiedliwość RP wyraził zgodę na zmianę nazwiska na Kapłonek.

Kiedy Alfons przeprowadził się do Lublińca, niestety na chwilę obecną nie wiemy. Pewne jest, że już uczestniczył w Zlocie Hufca Lubliniec, który odbył się 29 czerwca w Koszęcinie w 1932r..

12alfons2017kaplonekkoszecin
Zlot Hufca w Koszęcinie
Druh Alfons Kapłonek stoi trzeci od lewej

Druh Alfons był aktywnym instruktorem Hufca Lubliniec. Był członkiem ścisłej Komendy Hufca Lubliniec.

mankaklamahandy2016
Instruktorzy Hufca Lubliniec
Siedzą od lewej: Rudolf Rzemieniecki, Ludwik Klama, Stanisław Wojciechowski, Jan Handy
Stoją od lewej: Paweł Jendrysik, Alfons Kapłonek, Konrad Mańka, Jan Drozdowski

Uczestniczył w 1935r. w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale.

zubr2015spalakapłonek
Druh Alfons Kapłonek w Spale 1935r.
Stoi pierwszy po lewej

Brał udział w licznych wyprawach i wędrówkach po ziemi lublinieckiej, będąc "duszą towarzystwa". Zawsze uśmiechnięty i pogodny.

12kaplonek2017rtgy6
Druh Kapłonek wśród harcerzy Hufca ZHP Lubliniec
(stoi w samym środku)

Jak również reprezentował Hufiec w oficjalnych uroczystościach.

12kapłonek2017t56y67
Przemarsz reprezentacji Hufca Lubliniec z okazji uroczystości 3 Maja w 1937r. (lub 1938r)

na głównym planie ówczesny komendant Hufca Alojzy Gajek,
druh Alfons Kapłonek idzie w pierwszym szeregu po jego lewej stronie

Druh Alfons Kapłonek był także członkiem zawiązanego przez Ludwika Klamę - Kręgu Starszoharcerskiego

12krag2spotkanie2016
Kręg Starszoharcerski Hufca ZHP Lubliniec w 1935r
Druh Alfons stoi drugi od lewej strony
12szchy2016rftg
Druh Alfons Kapłonek w sali (harcówce) Kręgu Starszoharcerskiego,
mieszczącej się w Śląskiej Bursie Gimnazjalnej im. ks. Konstantego Damrota
podczas partii szachowej z druhem Alojzem Gajkiem

Przed wojną pracował w Konnym Odziale Policji Województwa Śląskiego w Katowiach - jako posterunkowy. Po agresji Związku Radzieckiego - 18 września 1939r. został aresztowany w Tarnopolu i osadzony najpierw w obozie w Ostaszkowie, potem w Juchnowie. Udało mu się przeżyć masakrę katyńską. 18 czerwca 1940r. został przewieziony do obozu jenieckiego NKWD w Griazowcu. W sierpniu 1941r. wraz z 2 tysiącami polskich żołnierzy trafił do formującej się w ZSRR Armii Polskiej (przyszłej Armii Andersa).  3 września 1941r. zameldował się w Ośrodku Zapasowym Armii w Tockoje.

graziowiecobozsieniecki
Obóz jeniecki w Griazowcu
rysunek wykonany przez Stefana Sienickiego

Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. 15 maja 1957r. uzyskał obywatelstwo amerykańskie. Mieszkał w Kaliforni i tam też zmarł 11 kwietnia 1982r. Został pochowany na cmentarzu w Dubois, Clark County w stanie Idaho.

kaplonekalfons2017rtyt

Opracowane na podstawie:
Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego - nr 32, 5 sierpnia 1937r.
Archiwum Hufca Lubliniec
Lista jeńców Kampanii Wrześniowej 1939 umieszczonych w obozie w Griazowcu
Indeks osób represjonowanych - https://indeksrepresjonowanych.pl

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
https://www.findagrave.com
http://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/stefan_sienicki,5986