Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Władysław Wędrychowicz urodził się 1 stycznia 1912r. w Belnej-Bieczu (powiat Gorlice) w rodzinie Jana i Ewy Wędrychowicz (z domu Junga). Ukończył Męskie Gimnazjum imienia Marcina Kromera w Gorlicach.

gorliocegimnazjum2019wend
Gimnazjum w Gorlicach w którym uczył się druh Władysław

Po jego ukończeniu przenosi się do Lublińca, gdzie rozpoczyna pracę w kancelarii prawnej brata jako sekretarz adwokacki. W dniu swoich 17 urodzin - 1 stycznia 1929r. wstępuje do ZHP - do II MDH im. Adama Mickiewicza, której ówczesnym drużynowym jest Alojzy Gajek.

wladyslawwendrychwocz
Druh Władysław Wędrychowicz

Rok później 26 stycznia 1930r. złożył przyrzeczenie harcerskie na ręce ówczesnego Komendanta Hufca - druha Ludwik Klamy.

 wendrychowicz2017rty
Książeczka harcerska - druha Władysława Wędrychowicza

W harcerstwie zdobywa wszystkie stopnie od Wywiadowcy, po Harcerza Orlego (1937r.). Jest bardzo aktywnym harcerzem Hufca. W 1930r. wraz ze swoimi kolegami z drużyny pokonuje na rowerze  trasę Lubliniec, Poznań, Gdańsk, odwiedzając przy okazji w Poznaniu - Międzynarodową Wystawę Komunikacji i Turystyki.

12rowery5
Druh Władysław podczas wyprawy rowerowej do Gdańska
stoi pierwszy od prawej

W latach 1931-32 jest uczestnikiem półobozów II MDH im. Adama Mickiewicza, które odbywają się w mieście, a także kursu obozowników w Leśnicy, który prowadzi hm. Jerzy Lis - wybitny harcerz, wieloletni drużynowy Załęskiej Drużyny im. Bolesława Chrobrego, zamordowany przez hitlerowców w 1944r w Oświęcimiu.

12wedrychowczoboz2017rt

W 1931r. wraz z kolegami z drużyny wybiera się na wędrówkę na Jurę.

12wendrychowiczwedr2017rt
Druh Władysław Wędrychowicz - stoi drugi od prawej

Także latem 1931r. wraz z drużyną uczestniczy w poświęceniu gmachu stanicy i pierwszej Szkoły Instruktorskiej na Buczu.

bucze2016zdj
Bucze 1931r. - uroczystość poświęcenia Szkoły Instruktorskiej
Druh Władysław siedzi w ostatnim rzędzie, drugi od lewej

 Druh Władysław, uwielbia sport, nie tylko jeździ na rowerze i wspina się po górach, ale także należy do Harcerskiego Klubu Sportowego oraz bierze udział w zajęciach i zawodach organizowanych przez Klub Przysposobienia Wojskowego. Podczas zawodów strzeleckich w 1933r. wystrzeliwuje - "Odznakę Strzelecką II klasy", którą otrzymuje dożywotnio.

12pwzawody2016
Skok wzwyż - skacze druh Władysław Wędrychowicz - zawody PW

Jesienią 1931r. zostaje oddelegowany do tworzącego się przy KH Lubliniec - zastępu wodnego.

121931.30.06 Poświęcenie kajaka II MDH Klama
Poświęcenie kajaka - druh Władysław - stoi pierwszy od lewej strony

Tu wraz z Bernardem Mendrelą, Hubertem Grzesikiem, Ryszardem Grunertem, oraz Trójcą, szkoli się na - łodzi "Iskra".

zastepwodniako2016
Zastęp wodniaków podczas przemarszu ulicami Lublińca

 W 1932r. wraz z zastępem, płynie łodzią, Przemszą, z Mysłowic do Krakowa, a następnie Wisłą aż do Tczewa.

iskra2016rft
Łódź "Iskra" - podczas rejsu Wisłą do Tczewa

Pod dotarciu do Tczewa, zastęp pojechał do Gdyni, gdzie 31 lipca 1932 wziął udział w obchodach I Święta Morza zorganizowanego przez Ligę Morską i Kolonialną.

1932.08.01 Gdyniaaa
Święto Morza - druh Władysław stoi pierwszy od prawej

a następnie do Garczyna na Międzynarodowy Zlot Skautów Wodnych.

121935.08 Garczyn
12zastepwodniako2016a

W kolejnym roku 1933r. reprezentuje Hufiec i Chorągiew Śląską na IV Światowym Jambore w Gödöllö na Węgrzech.

12wegry1Reprezentacja Chorągwi Śląskiej na Jambore w Gödöllö na Węgrzech

Z Jamboree - wraz z częścią reprezentacji Polskiej - wraca piechotą przez Słowację. W listopadzie tego roku (1933r), druh Władysław - zostaje powołany do służby wojskowej, którą pełni przez dwa lata w 23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty w kompani telegrafistów.

31613 185376708272397 966881718 n
Żołnierze 23 DP podczas defilady w Katowicach

W 1938r. wstąpił do Kręgu Starszoharcerskiego im.księdza Konstantego Damrota w Lublińcu.

krag2015cetr
Krąg Starszoharcerski, druh Władysław Wędrychowicz
stoi w trzecim rzędzie - drugi od prawej

Tuż przed wojną (5 sierpnia 1939r.) wstępuje w związek małżeński z Jadwigą Brudny. Z końcem sierpnia zmobilizowany do wojska (najprawdopodobniej do 73 Pułku Piechoty). Pod Tomaszowem Lubelskim - 20 września 1939r. dostał się do niewoli niemieckiej, z której udało mu się zbiec. Początkowo pod fałszywym nazwiskiem przebywa u żony w Cieszynie-Błogocicach, następnie udaje mi się przedostać do Belnej-Biecza. Stamtąd, za pośrednictwem pani Janiny Folty z Częstochowy, śle paczki żywnościowe do Getta w Warszawie. Przez cały okres okupacji działa w podziemiu.

Po wojnie Władysław Wędrychowicz zamieszkał w Goleszowie. Tam otrzymał pracę w Cementowni na Dziale Zbytu, w której pracował do emerytury. Nie zapomniał o działalności społecznej, udzielał rad prawniczych, a w 1948r. był jednym z inicjatorów powołania Związkowego Klubu Sportowego „Budowlani” w Goleszowie (obecnie LKS "Olimpia"), którego został pierwszym prezesem. Między innymi z jego inicjatywy powstała przy klubie sekcja szachowa.

cementowniagoleszow1949
Cementownia w Goleszowie - 1949r.

Druh Władysław Wędrychowicz zmarł 31 stycznia 2006r. i spoczywa na cmentarzu parafialnym przy kościele pw. św. Michała Archanioła.

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - rodzina Wędrychowicz
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec

Zdjęcia:

Archiwum Hufca Lubliniec
http://kromer-gorlice.pl/o-szkole/historia-szkoly/
Zbiory Prywatne - Władysław Fabian