Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Jan Drzyzga urodził się 6 sierpnia 1901r. we wsi Sorowskie (obecnie Zborowskie gmina Lubliniec) jako syn oberżysty Stefana i matki Marii z domu Seget. Jako młodzieniec brał udział we wszystkich powstaniach śląskich.

powstanieslaskie2018rt

W 1922 roku zaczął pracę w Domu Ekspedycyjnym w Lublińcu, a następnie od 1926 r. w firmie Hardwig S.A. W tym czasie związał się z harcerstwem, które właśnie rodziło się w Lublińcu. 23 stycznia 1923r. wstąpił do I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki. Rok później, jako jeden z pierwszych harcerzy lublinieckich, 29 czerwca 1924r. na lublinieckim rynku, złożył przyrzeczenie harcerskie, na ręce Komendantki Górnośląskiej Chorągwi Męskiej - druhny Wandy Jordanówny.

jandrzyzga2017rtgy

Następnego dnia, ówczesny komendant Hufca Lubliniec - druh Stanisław Bussler - mianował druha Jana, drużynowym II Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego. 

W marcu 1925r. druh Jan Drzyzga, został mianowany komendantem Hufca Lubliniec. W lipcu otrzymuje stopień podharcmistrzowski, oraz zostaje mianowany instruktorem I stopnia uprawniając go do prowadzenia obozów szkoleniowych. W tym też czasie, na stanowisku Komendanta Hufca, zastępuje go druh Ludwik Klama. Zaś druh Dzyzga swoją pracę szkoleniową rozpoczyna już w roku następnym pełniąc funkcję instruktora na obozie szkoleniowym w Brennej.

drzyzxgajan2017tyuji

W 1927r. rozkazem Kwatery Głównej otrzymuje jako pierwszy w historii Hufca Lubliniec - stopień harcmistrza. W tym też roku, latem pełni funkcję komendanta obozu szkoleniowego instruktorów zuchowych w Jeleśni.

W 1928r ożenił się z Marią z domu Gawron i przeniósł się do Katowic, gdzie podjął pracę jako sekretarz miejski w Magistracie Miasta Katowice. Do 1931r. prowadzi szkolenia instruktorskie, między innymi jest komendantem obozu pokazowego, który odbywa się w Katowicach w czerwcu 1930r.

dzryzga2017zolnierz
Okresowe ćwiczenia podoficerów rezerwy, lata 30-te
Druh Drzyzga w drugim rzędzie pierwszt od lewej

24 sierpnia 1939 r. zostaje powołany do wojska, z którym przemieszczał się na wschód, gdzie został wzięty do niewoli przez wojska sowieckie i przewieziony do obozu w Starobielsku. W listopadzie 1939 r. powrócił do Polski, a do domu w marcu 1940r.

starobielsk2017tyhu

W 1942r. wstąpił do Armii Ludowej gdzie walczył w stopniu porucznika o pseudonimie "Janusz".

jandrzyzgaal345

Po wojnie podjął pracę w Urzędzie Miejskim w Katowicach. Następnie w roku 1959 przeprowadził się do Ciasnej, gdzie wybudował dom na ojcowiźnie, pracował w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.

drzyzga po wojniedf
Druh Jan Drzyzga, lata 60-te

Zmarł 9 sierpnia 1964r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym. Grób nie zachował się do dnia dzisiejszego.

drzyzgagrob2017yghuhd

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec
Notka biograficzna - Ryszard Dzyzga

Zdjecia:
Archiwum rodzinne - Ryszard Drzyzga