Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Rudolf Rzemieniecki urodził się w okolicach Stanisławowa (obec. Ukraina) 30 marca 1891r. W Stanisławowie uczeszczał do gimnazjum jezuitów. W czasie I wojny światowej został wcielony do armii austriackiej. Po jej zakończeniu, uczestniczył w pracach plebiscytowych, a następnie od 1922r. pracował, jako nauczyciel, w Rudzie Śląskiej - gdzie dał się poznać jako świetny pedagog, społecznik i popularyzator polskości.

rzemienicki2018yhydadfdd2Rudolf Rzemieniecki na obozie w Goduli wśród harcerzy
- stoi pierwszy od prawej (na zdjęciu także Tadeusz Apollo)

W latach 1925-1932 pełnił funkcję kierownika szkoły w Solarni, posiadał też misję kanoniczną co uprawiało go do nauki religii.

rzemineickisolarnia2018rft W 1928r. zakłada działającą przy szkole - Męską Drużynę Harcerską im. Stefana Czarnieckiego, zostaje też jej drużynowym.

12solarniaharce128
MDH im. Stefana Czarnieckiego w Solarni
wśród harcerzy - drużynowy Rudolf Rzemieniecki

Aktywnie uczestniczy w życiu Hufca Lubliniec. Wraz z drużyną bierze udział w II Zlocie Hufca, który odbył się w dniach 29 i 30 sierpnia.

12zlot1928kol
Przed namiotem Komendy Zlotu - 1928r
Stoją od lewej, ?, Marian Łowiński, Rudolf Rzemieniecki, ?, Ludwik Klama,

W 1932r. druh Rudolf stanowi kadrę szkoleniową 9-dniowego kursu zastępowych, który został zorganizowany wraz z Hufcem Rydułtowy w Cedro Mazur pod Kielcami.

12gawronkilece2016
Komenda Kursu stoją od lewej:
Jan Klama, Ludwik Klama, Rudolf Rzemieniecki, Stanisław Gawron

12cedro1201633f
Harcerze w Puszczy Jodłowej pod opieką druhów:
Ludwika Klamy i Rudolfa Rzemienieckiego

W tym też czasie wchodzi w skład ścisłej Komendy Hufca ZHP Lubliniec.

mankaklamahandy2016
Druh Rudolf Rzemieniecki - siedzi pierwszy od lewej

12gawronbzuchy2015t6
Zuchy i harcerze, a także instruktorzy Hufca Lubliniec
Stoją od lewej: Ludwik Klama, Stanisław Wojciechowski, Rudolf Rzemieniecki
siedzi wśród zuchów - druh Stanisław Gawron

W 1934r. w charakterze kadry, uczestniczy w obozie zorganizowany przez Hufiec na Polance Redłowskiej w Gdyni.

12gdans1934kadradd
Kadra obozowa, od prawej stoją: Jan Barnard Handy, Stanisław Wojciechowski,
Rudolf Rzemieniecki, Stanisław Gawron (ówczesny Komendant Hufca), Jan Drozdowski

W 1935r. wraz z harcerzami Hufca Lubliniec wyjeżdża do Spały na Jubileuszowy Zlot Harcerstwa.

spaladworzec1935
Druh Rzemieniecki w drodze do Spały - stoi na samej górze

stanisz2016rft
Druh Rudolf Rzemieniecki na Zlocie w Spale
stoi trzeci od lewej, obok druh Eryk Słota

Gdy w 1935r. z inicjatywy druha Ludwika Klamy - zawiązuje się Krąg Starszoharcerski druh Rudolf wstępuje do niego. 

krag2015cetrHarcerze Kręgu Starszoharcerskiego podczas spotkania podsumowującego
druh Rudolf Rzemieniecki stoi - czwarty od lewej

W latach 30-tych, gdy pracuje także w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej w Lublińcu, której kierownikiem od jej powstania był Jakub Bazarnik.

szkoalzawosdowa2018ds
Nauczyciele i uczniowie Szkoły Zawodowej podczas sesji egzaminacyjnej
od lewej siedzą: Ludwik Klama, ?, Jakub Bazarnik, Rudolf Rzemieniecki, Emil Rakowski

W czasie II wojny światowej przebywa w okolicach Siedlec, gdzie prowadzi tajne nauczanie z języka polskiego.

4 kwietnia 1945r. Rudolf Rzemieniecki skierowany zostaje przez ówczesnego inspektora szkolnego - Ludwika Klamę do Szkoły Podstawowej w Zborowskiem, gdzie obejmuje posadę kierownika. To bardzo trudny okres w pracy druha Rudolfa. Otrzymał bowiem od władz oświatowych zadanie repolonizacji mieszkańców Ostenwalde (tak od 1936r. nazywało się Zborowskie). Zadanie (na ten czas i możliwości) z gatunku niemożliwych. W efekcie czego zarówno mieszkańcy, jak i druh Rudolf nie darzyli się sympatią. Jak zapisał w prowadzonej przez siebie kronice szkolnej: "Stąd nienawiść ludności do mnie. Mówią - takiego ostrego pierona jeszcześmy nie mieli, a ja im powiadam, że takich upartych ludzi, jak oni, ja jeszcze nie widziałem." Oczywiście Rudolf Rzemieniecki nie zapomina o harcerstwie i od początku swojej pracy w Zborowskiem zakłada na terenie szkoły drużyny harcerskie. Tu poznaje swoją późniejszą żonę - również nauczycielkę, Helenę Saniogórską.

zborowskieszkola2018rftg
Szkoła w Zborowskiem

W 1954r. przenosi się do Dobrodzienia i pełni tam funkcję kierownika Państwowego Domu Dziecka. W 1956r. wchodzi w skład Rady Komendy Powiatowej Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej. W 1958r. zakłada przy Domu Dziecka - drużynę harcerską. W lutym harcerze wraz z druhem Rudolfem, odwiedzają studio radiowe w Opolu i nagrywają słuchowisko pt.: „O Bobusiu i księżniczce Wyczce”. W lipcu 1959 roku przychodzi decyzja o przekształceniu Państwowego Domu Dziecka w Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy dla chłopców, którym przez dwa lata kieruje. Gdy w 1961r. zostaje reaktywowana działalność Domu Dziecka, po raz kolejny to właśnie Rudolfowi Rzemienieckiemu zostaje powierzone jego kierownictwo.

dobrodziendzien2018tga
Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu,
dawniej Dom Dziecka

W 1967r. otrzymuje stopień harcmistrza.
rzemienicki2018yhydadfdd
Rudolf Rzemieniecki

W 1968r. przechodzi na emeryturę. W 1976 przeprowadza się z żoną do córki do Sopotu. gdzie umiera rok później - 24 kwietnia 1977r. Zostaje pochowany w Sopocie na cmentarzu komunalnym.

raeminieckigrob2018yhyhy

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Szkoła Podstawowa w Zborowskiem w latach 1945-2000, Elżbieta Misztal, Opole 2003r.
http://www.zborowskie.info/

Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Szkoła Podstawowa w Zborowskiem w latach 1945-2000, Elżbieta Misztal, Opole 2003r.