Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Leopold Hałaczek urodził się 29 września 1912r. w Bottropie (Niemcy, Westfalia). Wieku 5 lat wstąpił do szkoły ludowej. W 1917r. ojciec Leopolda - Teofil Hałaczek reemigruje do Polski, by wziąć udział w ruchu wyzwoleniowym i gdzie oo kursach w Poznaniu i Krakowie, zostaje agitatorem na powiat lubliniecki. W 1921r. mały Leopold wyjeżdża wraz z matką najpierw do Zabełkowa (powiat Raciborski), a następnie do Wierzbia, gdzie kontynuuje naukę. Tutaj wraz z ojcem rozwiesza plakaty antyniemieckie. W obawie o zdrowie i życie dzieci i żony - Teofil Hałaczek odsyła rodzinę do Krzyżkowic (powiat rybnicki). W 1926r. Leopold Hałaczek wstępuje do Państwowego Gimnazjum w Rybniku. Ojciec zaś pozostaje w powiecie lublinieckim i pełni funkcję urzędnika celnego.

gimnazjumw rybniku2018yh
Gimnazjum w Rybniku - rok 1939

W 1927 r. wstępuje do harcerstwa, a już dwa lata później w 1929 r. zakłada MDH im. Henryka Sienkiewicza w Krzyżkowicach, której zostaje drużynowym, i którą prowadzi, z przerwą, do 1933r. We wrześniu 1930r. przenosi się do ojca i naukę kontynuuje w lublinieckim Gimnazjum. Tam też wstępuje do I MDH im. Tadeusza Kościuszki i zostaje jej drużynowym.

hałaczek2017tgsdsd
Leopold Hałaczek

Po roku wraca do Krzyżkowic i w roku szkolnym 1931/32 uczy się w Gimnazjum w Rybniku. Niestety nie kończy 6 klasy, z powodu choroby, a następnie śmierci matki. 1 listopada 1932 r. rozpoczyna naukę w dwuletniej Szkole Rolniczej w Rybniku, którą kończy z wynikiem bardzo dobrym - 24 marca 1934r.

Na przełomie 1935-1936 r. odbywa służbę wojskową w 15 Pułku Piechoty w Dęblinie. Tam kończy pułkową szkołę podoficerską w stopniu kaprala. Po zwolnieniu z wojska, pracuje jako urzędnik w kopalni „Charlotta” w Rydułtowach, prowadzi równocześnie agenturę ubezpieczeń spółki „Silesia”. W tym samym czasie, działała społecznie jako komendant hufca harcerzy w Rydułtowach.

W Rydułtowach spotyka Pawła Bielicę, ówczesnego drużynowego MDH im. Zawiszy Czarnego (Paweł Bielica był członkiem i drużynowy I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu), z którym współtworzy czasopismo harcerskie "Jak skauci pracują".

halaczek2016rftg
Leopold Hałaczek (po lewej) i Paweł Bielica (po prawej) w Rybniku

Od początku wojny angażuje się w szeroko zakrojoną działalność konspiracyjną w okolicy Rybnika. Jesienią 1940 r. zostaje zwolniony z pracy za manifestowanie polskości. 18 grudnia 1940r. zostaje aresztowany przez gestapo w domu Jana Margicioka (działacza polskiego w Rydułtowach) i osadzony w rybnickim więzieniu z którego udaje mu się zbiec po sześciu tygodniach. W ucieczce pomagają mu koledzy z ZWZ. Przedostaje się do Czech. W okolicy Orłowej na Zaolziu pod zmienionym nazwiskiem, jako zastępca komendanta ZWZ/AK, prowadzi pracę konspiracyjną (wraz z Janem Margiciokiem i Teofilem Witą). 16 stycznia 1943 za sprawą zdrady Edwarda Gałuszki (prawdopodobnie pielęgniarza-medyka z Orłowej, a zarazem konfidenta gestapo) zostaje aresztowany na stacji kolejowej w Bystrzycy, a podczas próby ucieczki, postrzelony w głowę, ujęty i uwięziony w cieszyńskim więzieniu. Po trzech miesiącach przewieziony do KL Auschwitz i osadzony w podziemiach bloku 11, w którym zostaje brutalnie przesłuchiwany. 14 sierpnia 1944r. wraz z czterema innymi więźniami, przewieziony do miejscowości Pietwałd (Rychwałd) i tam, podczas egzekucji publicznej powieszony. Po egzekucji, zwłoki najprawdopodobniej spalono w oświęcimskim krematorium.

Od 2002r. w celu uczczenia bohaterskiej postawy harcerzy w czasie II wojny światowej -  Miasto Rydyłtowy, co roku organizuje bieg uliczny dla uczniów rydułtowskich szkół - Memoriał im. Jana Margicioka i Lepolda Hałaczka, oraz apel pamięci.

memorialhalaczek2012
143072750915

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec
Życiorys Leopolda Hałaczka - autorstwa Wiktora Szmelicha, Księga Pamiątkowa Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku
Żołnierze Rybnickiego ZWZ/AK, POP, PTOP w obozach koncentracyjnych: Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Gusen, Dachau, Ravensbrück, Buchenwald, Majdanek, Oranienburg, Sachsenchausen, Flossenbürg - i innych... - Jerzy Klikstała, Bielsko Biała 2008r.
http://www.naszwodzislaw.com


Zdjęcia:
Archiwum Prywatne - Błażej Adamczyk
Żołnierze Rybnickiego ZWZ/AK, POP, PTOP w obozach koncentracyjnych: Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Gusen, Dachau, Ravensbrück, Buchenwald, Majdanek, Oranienburg, Sachsenchausen, Flossenbürg - i innych... - Jerzy Klikstała, Bielsko Biała 2008r.
http://www.naszwodzislaw.com