Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Anna Proszowska (Stanusz) urodziła się 23 lipca 1904r.

12proszowaks201845
Druhna Anna Proszowska (Stanusz), po lewej stronie
pieczątka Żeńskiej Drużyny im. Marii Konopnickiej w Piekarach Śl.

W 1920 roku zatrudniona została w Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu.

proszowskakomisariat
Druhna Anna Proszowska, zaznaczona strzałką
w wydziale prasowym Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu

proszowskakomis1920
Anna Proszowska - stoi w środku po lewej stronie
wśród pracowników Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu w 1920r.

W tym czasie z polecenia druhny Wandy Jordanówny, a na prośbę ówczesnego drużynowego męskiej drużyny harcerskiej w Piekarach Śląskich - druha Alfonsa Kurzacka, założyła Żeńską Drużynę Harcerek im. Marii Konopnickiej w Piekarach Śląskich. W sierpniu 1922r. została zatrudniona jako maszynistka i stenotypistka w szpitalu psychiatrycznym w Lublińcu przez działacza plebiscytowego i dyrektora tegoż szpitala doktora Emila Cyrana.

cyranszymala2015
Doktor Emil Cyran, drugi od lewej
wielki przyjaciel harcerzy, dyrektor szpitala psychiatrycznego

W latach 1922-1924 druhna Proszowska dojeżdżała do pracy harcerskiej z Lublińca do Piekar Śląskich. Wkrótce, z polecenia druhny Wandy Jordan w 1923 roku założyła pierwszą drużynę harcerek w Lublińcu. Drużyna ta w 1924r. przyjęła nazwę I pozaszkolnej Żeńskiej Drużyny Harcerek im. "Dębów". Druhna Proszowska trafiła na podatny grunt i drużyna zaczęła funkcjonować z dużym rozmachem. W swojej pracy harcerskiej często korzystała z ze śpiewnika "Zbiór starych górnośląskich pieśni ludowych z nutami według Dr. med. Rogera" oraz "Książeczką dla katolickiego Ludu Polskiego" - księdza Konstantego Damrota. Zastępowymi w tej drużynie w pierwszych latach jej funkcjonowania były Władysława Kiser i Helena Pilarska. Ta ostatnia przejęła w 1925 roku obowiązki od Anny Proszowskiej, która po wyjściu za mąż zrezygnowała najpierw z prowadzenia drużyny, a następnie z harcerstwa w ogóle.

Druhna Anna Proszowska - Stanusz zmarła 27 listopada 1996r i została pochowana na cmentarzu parafialnym w Lublińcu.

stanuszanna1234
Grób Anny Proszowskiej Stanusz na cmentarzu w Lublińcu

Na podstawie:
Wspomnienia - Anna Proszowska
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec

Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Zasoby Biblioteki Śląskiej w Katowicach