Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Szczepan Knebel urodził sie 24 grudnia 1923 r. w Lublińcu. Był synem Otylii (z domu Morawiec) i Leona Knebel - uczestnika III Powstania Śląskiego, dowódcy 1 plutonu 2 kompanii baonu strzeleckiego, członka grupy "Wawelberg" (zespołu dywersyjnego do zadań specjalnych).

dziadekleon2018ujuds
Leon Knebel - podczas służby w armii niemieckiej podczas I wojny światowej

Wraz z rodzicami i młodszą siostrą Felicją (Zbączyniak) mieszkał początkowo przy ulicy ul.Ogrodowej 4, a następnie Ogrodowej 18.

szczepanrodzin2018rf
Druh Szczepan Knebel wraz z ojcem, matką i siostrą

Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Lublińcu,

szczepanbiwak2018tgtt
Szczepan Knebel na biwaku szkolnym wraz z klasą w 1935r.

a następnie do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.

szczepan2018uhydssd
W I klasie Gimnazjum z wychowawcą - druhem Stanisławem Staniszem

Tam też wstąpił do 1 Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki.

12aaSzczepan i Pawlinski2aa
Druh Szczepan Knebel podczas harcerskiej wędrówki

szczepangimjnazum20178s
Druh Szczepan w poczcie sztandarowym (pierwszy od prawej)
przezd Gimnazjum w Lublińcu 1938r.

wycieczkalipie2018tgtt
Na wycieczce w Lipiu w 1938r. wraz z drużyną

Jako 16 letni chłopiec/harcerz, 1 września 1939r dnia podczas akcji, w okolicy cmentarza parafialnego, został postrzelony przez Niemców w nogę (najpradopodobniej podczas przenoszenie meldunku). Odłamek amunicji, który utkwił w nodze sprawiał mu ból do końca życia. Pod sam koniec wojny został powołany do Wermahtu. Jednak zamiast na front trafił do szpitala na rehabilitacje.

szczezpannoga2018tgt
Druh Szczepan w szpitalu

Przez cały okres okupacji utrzymywał kontakt listowny ze swoim drużynowym Marianem Ożarowskim (który w tym czasie przebywał w oklolicach Radomska), udało także mu się z nim spotkać w grudniu 1939r.

wojnaozarowski2018tgttg
Zdjęcie pamiątkowe z okazji spotkania 3 grudnia 1939r.
Od lewej stoją: Jan Sobeczek, Karol Franczok, Szczepan Knebel, Leon Mruczek, Zbigniew Ociepko
Siedzą od lewej: Fryderyk Macura, Marian Ożarowski, Zenon Zbączyniak

W 1948 r. ożenił się z Jadwigą Torka (córką powstańca śl.). Przez trzy lata mieszkał Gogolinie z żoną i córką Ewą. Tam pracował w Spółdzielczości, a w 1951 r. przeniósł się ponownie do Lublińca do rodzinnego domu. Zaocznie skończył technikum rolnicze. Pracował w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Rolnictwa, gdzie był propagatorem wykładów i filmów o postępie w rolnictwie. W latach 50 - tych był organizatorem i kierownikiem Powiatowych Wystaw Rolniczych (na terenie wystawowym przed Strzelnicą - ul.P. Stalmacha). Niestety wracając motorem z prelekcji w listopadowy wieczór w 1955 roku uległ wypadkowi na ul. Lisowickiej i po dwóch dniach 20 listopada 1955 roku zmarł. Został pochowany na cmentarzy parafialnym.

szczepangrob2018tgt

Druh Szczepan był pasjonatem przyrody, motorów i harcerstwa. Obydwie jego córki: Gabriela Knebel i Ewa Knebel zostały harcerkami i instruktorkami Hufca Lubliniec. Druhna Ewa do dzisiaj jest czynnym instruktorem (członek Komisji Rewizyjnej Hufca Lubliniec i Komisji Historycznej).

 ciociaewa2018ddd

Opracowano na podstawie:
Wspomnienia - Ewa Knebel
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:
Archwium Rodzinne - Ewa Knebel
Archwium Hufca Lubliniec