Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Gerard Słota urodził się 6 lutego 1922r. w Lublińcu. Był bratem znanego lublinieckiego harcerza - Eryka Słoty.

12slotaspala2016
Eryk Słota - na Zlocie w Spale w 1935r.

W kwietniu 1935r. wstapił do Związku Harcerstwa Polskiego, do III Drużyny Harcerskiej im. Orląt Lwowskich, którą początkowo prowadził druh Stanisław Wojciechowski, a następnie druh Konrad Mańka. Drużyna ta działała od 1935r. przy Śląskim Zakładzie dla Głuchych i Ociemniałych w Lublińcu. Dwa miesiące później  - 27 czerwca 1935r. na ręce druha phm. Stanisława Stanisza - Gerard Słota - złożył przyrzeczenie harcerskie.

slotagerard2018tgtgt

We wrześniu 1939r. brat Gerarda - Eryk wziął udział w kampanii wrześniowej, dostał się do niewoli, a następnie do końca wojny przebywał na robotach w Niemczech. Tymczasem Gerard Słota przez niemal cały 1940r. organizował zbiórki harcerstwa lublinieckiego - działającego w ramach Szarych Szeregów. W zbiórkach, które odbywały się w lasach kokockich - uczestniczyło od 30 do 40 osób. Podczas wspólnych zajęć często organizowano gry terenowe, śpiewano harcerskie pieśni. Każda taka zbiórka kończyła się ogniskiem.

 12slotaspala20162
Na zdjęciu pośrodku - druh Gerard Słota

18 grudnia 1940r. grudnia, na skutek zdrady - aresztowano wielu lublinieckich harcerzy należących do Organizacji Orła Białego. Istnieją niepotwierdzone informacje, że był wśród nich także Gerard Słota, jednak ze względu na młody wiek - został on zwolniony z aresztu. Rozbicie Organizacji Białego Orła na terenie powiatu lublinieckiego przyczyniło się także do zaprzestania pracy harcerskiej na tym terenie. 

W 1943r. druh Gerard Słota został wcielony do Wermachtu, ze względu na prowadzoną przez Niemców zasadę odpowiedzialności rodzinnej - nie mógł nie podporządkować się decyzji. W 1944r. zginął jako żołnierz niemieckiej armii w okolicach Nettuno - 60 km od Rzymu.

gererdslota2019rfrf
Gerard Słota - w mundurze Luftwaffe, prawdopodobnie na lotnisku w Izbicku
stoi w środku, po lewej stronie Józef Bryś, kolega - również lubliniecki harcerz

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec
Tadeusz Marszałek - Ruch oporu na ziemi lublinieckiej w latach 1939-1945 cz.I

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec