Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Stefan Drozdowski - urodzony 19 października 1918r. w Oberhausen (Nadrenia). Harcerz IV MDH im. księdza Damrota. Kancelista adwokacki.

We wrześniu 1939r. żołnierz Obrony Narodowej w Lublińcu. W czasie wojny działał jako przewodnik i łącznik oddziałów partyzanckich. Aresztowany w Ojcowie w 1941r. Więziony najpierw w Krakowie przy ulicy Montelupich. Następnie 10 stycznia 1942r. przewieziony do KL Auschwitz. Jego numer więźniarski to: 25457. Zamordowany w więzieniu 12 kwietnia 1942r. 

12 czerwca 2005 r. nastąpiło odsłonięcie na starym cmentarzu w Olkuszu pomnika poświęconego pamięci mieszkańców ziemi olkuskiej zamordowanych w czasie drugiej wojny światowej w hitlerowskiej w więzieniach i obozach koncentracyjnych - wśród wymienionych znajduje się -  Stefan Drozdowski.

olkuszdrozdowski20192

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec - notatka Pawła Jendrysika
Lista więźniów obozu KL Auschwitz - http://auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/

Zdjęcia:
Portal - https://fotopolska.eu