Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Jan Blacha urodził się w Lublińcu - 5 czerwca 1915r.

blachajan2016
Druh Jan Blacha

Był uczniem lublinieckiego gimnazjum, harcerzem I Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki, a następnie Kręgu Instruktorskiego im. ks. K.Damrota.

12krag2spotkanie2016
Druh Jan Blacha - stoi trzeci od lewej
wśród członków Kręgu Starszoharcerskiego

Był także drużynowym - Harcerskiej Drużyny Kolejowej, którą prowadził najprawdopodobniej od 1938r. Harcerze swoje zbiórki odbywali w budynku dworca PKP w Lublińcu, korzystali także z pobliskiej modelarni.

lubliniecdworzec2016r
Budynek stacji kolejowej w Lublińcu

Od maja 1939r. Jan Blacha prowadził sklep detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych i czasopism mieszczący się w nieruchomości Augustyna Winklera przy placu 3 Maja 1 (obecnie Plac  Kopernika - część pomieszczeń restauracji Zakątek Smaku )

wagantobecnie2019tgtga
To tutaj w czasie wojny swój sklep prowadził druh Jan Blacha
- zdjęcie współczesne

W czasie wojny wraz z harcerzami Hufca - aktywnie działał w Organizacji Orła Białego. W jego sklepie odbywał się kolportaż gazetek podziemnych, oraz mieścił się tutaj jeden z dwóch punktów kontaktowych organizacji. 7 maja 1940 r. został aresztowany za wrogie Niemcom wypowiedzi efektem czego sklep został zlikwidowany, a Jan Blacha został skazany przez Sąd w Opolu na 13 m-cy więzienia. Po zwolnieniu z więzienia, został wysiedlony z Lublińca, a następnie przymusowo powołany do wojska niemieckiego.

Wysłany na front przedostał się w czerwcu 1944r. w Normandii na stronę aliantów i walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

blachajan2019tgtg
druh Jan Blacha

Do Polski wrócił w styczniu 1947 r. na skutek wcześniejszego zgłoszenia się do repatriacji. Zamieszkał w rodzinnym Lublińcu, tutaj także pracował aż do emerytury w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Nie wrócił jednak do harcerstwa. Dopiero w latach 80-tych aktywnie włączył się prace powstałej w tym czasie Komisji Historycznej Hufca Lubliniec

Jan Blachazdjeciw2019tgta
druh Jan Blacha

Zmarł 9 stycznia 1988r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Piotr Blacha
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:
Wspomnienia - Piotr Blacha
Archiwum Hufca Lubliniec