Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Franciszek Kontny urodził się 16 czerwca 1920r. w Łomnicy (pow. Olesno) w domu Piotra i Anny. Gdy kilka tygodni po jego narodzeniu, okazało się, że w wyniku decyzji Rady Ambasadorów - Łomnica pozostanie w Niemczech i nie zostanie włączona do Rzeczpospolitej - rodzina przeprowadziła się do Lublińca i zamieszkała przy ulicy Biała Kolonia. Ojciec Franciszka - Piotr Kontny znalazł zatrudnienie jako woźny w Szkole Powszechnej.

lubliniec1926rtrtr2a38as
Budynek Szkoły Powszechnej w której pracował ojciec Franciszka Kontnego - Piotr

Franciszek ukończył Szkołę Powszechną w Lublińcu, gdzie prawdopodobnie należał do gromady zuchowej. 16 października 1932r. wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego w Lublińcu. Pół roku później, 4 czerwca 1933r. podczas Jubileuszowego Zlotu Hufca Lubliniec w Lublińcu złożył przyrzeczenie harcerskie na ręce phm. Ludwika Klamy (ówczesnego komendanta Hufca Lubliniec).

12zlot1933234
Jubileuszowy Zlot Hufca Lubliniec w 1933,
podczas którego Franciszek Kontny
złożył przyrzeczenie harcerskie

Od sierpnia 1935 do czerwca 1937 brał udział w kursie Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. Tuż przed wybuchem II wojny światowej zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego i otrzymał przydział do 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. Wraz z Pułkiem przechodzi szlak bojowy. Pod koniec września wraca do Lublińca.

W maju 1941r. zostaje wcielony do Wehrmachtu do 118 Dywizji Górskiej i wysłany na front wschodni. W grudniu 1941 zostaje ranny w nogę, po powrocie do zdrowia znalazł się na terenach Jugosławii, gdzie 25 października 1943 zdezerterował i zgłosił się do partyzantki jugosłowiańskiej. Zakończenie II wojny światowej zastało go we Francji. Do Polski wrócił w październiku 1945r. i natychmiast zgłosił się do pracy w nowo powstającej organizacji harcerskiej w Lublińcu. Objął też po swoim zmarłym ojcu obowiązki palacza w Szkole Powszechnej Nr 1 w Lublińcu.

kontny202345
Franciszek Kontny

24 lutego 1946r. został mianowany członkiem Komendy Hufca Lubliniec jako kierownik PW i WF. W czerwcu 1946r. wraz z Anatolem Muszałą i Mieczysławem Pawłowskim, sprowadził do Lublińca odnaleziony w Zwoleniu - sztandar Hufca.

sztandarzwolen1a23
Powrót sztandaru do Lublińca. Druh Franciszek Kontny - pierwszy z frontu

W lipcu 1946r. wziął udział w kursie podharcmistrzowskim w Turawie. Był aktywnym instruktorem Hufca do momentu rozwiązania go w 1949r. Działał także w Stronnictwie Ludowym.

Pod koniec lat 40-tych zmienił pracę i został zatrudniony w Hajduckich Zakładach Hutniczych Huta Małapanew w Ozimku jako pracownik umysłowy (planista). Od września 1951 r. pracował jako główny księgowy w Lublinieckich Zakładach Metalowych Przemysłu Terenowego w Lublińcu, a następnie aż do emerytury w Hucie Zawadzkie.

Franciszek Kontny zmarł 15 maja 1990r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Lublińcu.

Na podstawie:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Aleksandra Ligarska