Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Zbigniew Ociepko - urodził się 24 grudnia 1924 roku w Szopienicach, województwo śląskie. W 1928 roku rodzina przeniosła się do Lublińca, gdzie jego ojciec - Marian Ociepko, pełnił między innymi funkcję dyrektora Komunalnej Kasy Oszczędzania. 

ociepko2019tgtgt44
Zbigniew Ociepko

Do wybuchu drugiej wojny światowej ukończył sześć klas szkoły powszechnej i dwie klasy gimnazjum.

ociepko2019rfrfrfrrt
I klasa gimnazjum wraz z wychowawcą Stanisławem Staniszem
Zbigniew Ociepko - siedzi w dolnym rzędzie - czwarty od lewej strony

Wtedy też wstąpił do harcerstwa - do I MDH im. Tadeusza Kościuszki.

wycieczkalipie2018tgtt
Na wycieczce w Lipiu w 1938r. wraz z drużyną

W listopadzie 1939 roku decyzja Gestapo wraz z matką i rodzeństwem został wysiedlony do Sosnowca, a ojciec został aresztowany i osadzony w lublinieckim więzieniu. Po zwolnieniu ojca rodzina osiedliła się w Łowiczu.

ociepko2019tgtgtgt
Od lewej stoją: Jan Sobeczek, Karol Franczok, Szczepan Knebel,
Leon Mruczek, Zbigniew Ociepko

Siedzą od lewej: Fryderyk Macura, Marian Ożarowski, Zenon Zbączyniak - grudzień 1939r

Tam Zbigniew ukończył tajny kurs podchorążówki AK. W dniu 15 stycznia 1944 roku został aresztowany i osadzony na Pawiaku. Wielokrotnie przesłuchiwany i bity, z orzeczoną karą śmierci, przeżył trepanację czaszki i z otwartą raną głowy został przeniesiony do obozu koncentracyjnego Stutthoff, a stamtąd do Politz (dzisiejsze Police). Po ewakuacji obozu w końcu kwietnia 1945 roku wrócił do Lublińca, gdzie kontynuował naukę.

ociepkozbiogniew12

Kontynuował także przygodę z harcerstwem. Najpierw był członkiem III drużyny im. Konrada Mańki, następnie od 1946r. przybocznym, a rok później drużynowym I MDH im. Tadeusza Kościuszki. Pełnił także od grudnia 1945r. funkcję Referenta Gospodarczego (skarbnika) Komendy Hufca Lubliniec.

ociepko2019tgtgt4
ociepko2019tgtgt46
wieliczka1946

Po maturze wyjechał  do Wrocławia na studia ekonomiczne. Od 1948 roku pracował w Narodowym Banku Polskim, następnie od 1974 w Urzędzie Wojewódzkim, a od 1980 roku w Zjednoczeniu Węgla Brunatnego.

W 1989 roku przeszedł na emeryturę. Od 1947 należał do Związku Byłych Więźniów Politycznych, a w reaktywowanym Związku był członkiem Zarządu, aż do swojej śmierci - 14 sierpnia 2000r. Został pochowany we Wrocławiu na Cmentarzu Osobowickim.

Zbigniew Ociepko - był urodzonym społecznikiem, taternikiem, sportowcem, fotografem, cudownym ojcem i dobrym mężem (żona Janina, nota bene też harcerka - bratanicą Emila Myszora, zasłużonego harcerza Hufca Lubliniec).

Uhonorowany wieloma odznaczeniami m.in.:Krzyżem Oświęcimskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Biogram opracowała:
Barbara Strzębała
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:
Zdjęcia prywatne - rodzina Ociepko
Archiwum Hufca Lubliniec
Zdjęcia prywatne - rodzina Knebel