Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Józef Bryś urodził się 25 grudnia 1914, Franciszek i Agnieszka. Był harcerzem IV Męskiej Drużyny Harcerskiej im. ks. Damrota.

brys2019rfrfr
Józef Bryś - stoi pierwszy od prawej
IV MDH im. Damrota

Wchodził w skład drużyny wodnej, która płynęła na Międzynarodowy Zlot Skautów Wodnych do Garczyna 1932r. W 1933r. uczestniczył w IV Jamboree Skautowe w Gödöllő,

brysspala2018rfr3
Józef Bryś

a w 1935r. wraz z harcerzami z Hufca Lubliniec wziął udział w Jubileuszowym Zlocie Harcerskim w Spale w 1935r.

brysspala2018rfr
brysspala2018rfr2
Józef Bryś na Zlocie w Spale

Zapalony sportowiec, wodniak i kolarz.

brysspala2018rfr23a
Józef Bryś - podczas zawodów sportowych w Lublińcu

Instruktor Kręgu Staroszharcerskiego im. Konstantego Damrota.

12kragharcerski2016rft
Józef Bryś wśród członków Kręgu Instruktorskiego
Stoi w drugim rzędzie, drugi od prawej strony

Już w okresie przedwojennym pracował w Lublinieckim Zakładzie Psychiatrycznym - najpierw jako goniec, następnie pracownik księgowości, a po wojnie główny księgowy Zakładu.

brysspala2018rfrs
Józef Bryś - stoi w trzecim rzędzie, drugi od lewej
wśród pracowników Zakładu

W 1941r. wcielony Wermachtu wraz z przyjacielem z harcerstwa Gerardem Słotą skierowany na szkolenie do do Austrii i do Izbicka-Stubendorfu. Tutaj drogi kolegów się rozeszły - Gerard został wysłany na Zachód, gdzie zginął we Włoszech, zaś Józef Bryś trafił na front wschodni do Estonii. W 1944r. w czasie walk dostał się do niewoli radzieckiej. Zwolniony z niej w 1945r. wrócił do Lublińca.

brysspala2018rfr23aa
Drugi od lewej - Gerard Słota, trzeci Józef Bryś

W latach 1945-1949 nie brał aktywnego udziału w życiu Hufca, jednak po 1956r. gdy reaktywowano Związek Harcerstwa Polskiego na chwilę włączył się w pracę nowej Komendy.

brysspala2018rfrs2
Józef Bryś z rodziną - pierwszy od lewej

Józef Bryś zmarł niespodziewanie w wieku 56 lat - 28 września 1970r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Lublińcu.

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Andrzej Bryś
Archiwum Hufca Lubliniec

Zdjęcia:
Wspomnienia - Andrzej Bryś
Archiwum Hufca Lubliniec