Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Franciszek Dragon urodził się 1 grudnia 1927r. w Kaletach (którym z resztą poświęcił całe swoje życie). Był synem kolejarza Aleksandra Dragona i Marty z domu Trębaczowskiej.

Od 1933r. uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Kaletach. Naukę przerwał wybuchem II wojny światowej. Miał wtedy 14 lat. W 1942r rozpoczął pracę w Fabryce Celulozy i Papieru "Natronag" w Kaletach w charakterze ucznia murarskiego. Jednocześnie kontynuował naukę w Szkole Zawodowej. W roku 1944 zdał egzamin czeladniczy i rozpoczął naukę na Kursie Przysposobienia Budowlanego w Bytomiu, który zakończył egzaminem na pomocnika technik budowlanych. 

natronagkalety2020a
Stahlhammer - Papierfabrik Natronag,
gdzie podczas wojny pracował Franciszek Dragon

W 1945r. wstąpił do tworzonej przez Jerzego Gasztycha II Męskiej Drużyny Harcerskiej w Kaletach im. Zawiszy Czarnego. Razem z drużyną przeżywał nowe przygody, a dzięki harcerstwu, w które był mocno zaangażowany odzyskał część dzieciństwa wyrwanego przez wojnę.

warszawadragon22aa
Karta tytułowa Kroniki II Męskiej Drużyny Harcerskiej
im. Zawiszy Czarnego w Kaletach,
której drużynowym był Franciszek Dragon

W lipcu 1945r. brał udział w pierwszym obozie drużyny w Krywałdzie, na który ku wielkiej uciesze przeszli pieszo 14 km.

warszawadragon22a
Franciszek Dragon, siedzi nad druhem  - Leszkiem Gasztychem
na obozie w Krywałdzie

W tym samym roku był na drużynowej wycieczce po zniszczonej jeszcze wojną Warszawie. Wyjazd został zorganizowany na zaproszenie Stołecznej Chorągwi ZHP.

warszawadragon22
Wyprawa do Warszawy - Franciszek Dragon stoi po prawej stronie,
w drugim rzędzie

W lutym 1946r. razem z drużyną biwakował na Grójcu, a w lipcu wyjechał na II obóz drużyny do Jarantowic.

jarantowice
Obóz w Jarantowicach - druh Franciszek Dragon stoi drugi po lewej stronie

Obóz trwał całe 30 dni co nie przeszkodziło mu na udział w sierpniowym obozie wędrownym na trasie: Kalety, Poznań, Toruń, Gdańsk, Sopot Gdynia, Półwysep Hel. W styczniu 1947r. brał udział w obozie zimowym w Dębowcu, a w lipcu pojechł na obóz letni do Mikołajek prawdopodobnie już jako drużynowy. Harcerski rok 1947 zakończył obozem na Strugach.

Pracę w drużynie przerwało powołanie do służby wojskowej  -12 października 1948r. Rok później, gdy wrócił do Kalet (22.10.1949r.) prawdopodobnie drużyna już nie działała - co było spowodowane likwidacją Hufca ZHP Lubliniec pod koniec 1949r. Wraca do pracy w Kaletańskich Zakładach Papierniczych, gdzie pracuje w dziale technicznym, a póżniej inwestycyjnym.

dragonzdjeciefra2020
Franciszek Dragon

W 1952r. ukończył technikum budowlane. Tego samego roku poślubił Monikę, z którą doczekał się córki Haliny i syna Henryka. W 1953r. rozpoczął pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Terenowego w Lublińcu, gdzie doczekał się stanowiska kierownika budowy. Jako technik budowy zaprojektował wiele budynków gospodarczych i mieszkalnych w Kaletach i okolicy.

dragonzdjeciefra2020a
Franciszek Dragon przy desce kreślarskiej

Od 1962r. aż do emerytury w 1986r. pracuje Hucie Cynku w Miasteczku Śląskim jako kierownik działu remontowo-budowlanego.

Franciszek Dragon - zmarł 30 listopada 1997r. i został pochowany w Kaletach.

Na podstawie:
Biogram - Franciszek Dragon
Wspomnienia - Alicja Dragon
Kronika II Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Kaletach,
ZHP Kalety w latach 1934-1949, Leszek G.Grabowski

Zdjęcia:
FotoPolska
Kronika II Męskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Kaletach,
Archiwum domowe - rodzina Dragon
ZHP Kalety w latach 1934-1949, Leszek G.Grabowski