Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Joachim Kurpierz urodził się Lublińcu - 22 czerwca 1937r. Do Związku Harcerstwa Polskiego wstępuje tuż po wojnie. Jest najpierw zuchem, potem harcerzem. Uczestniczy w obozie Hufca w Zbiczynie.

12brodnica2018yhyaasa
Obóz w Zbiczynie (Brodnica) - 1950r.
druh Joachim Kurpierz stoi w środku, ma na głowie beret, trzeci rząd

Ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Tematem jego pracy - była "Rola ZHP w szkole". W Państwowym Zakładzie Wychowawczym dla Dzieci Głuchych nr 2 w Lublińcu, gdzie pracował do 1966r jako wychowawca, a następnie nauczyciel - prowadził Szczep Harcerski im. Janusza Korczaka. Działał aktywnie w Hufcu Lubliniec, był kierownikiem Referatu Zuchowego Hufca.

12kadra2016aswe
Harcerska Akcja Letnia  - Ośrodek w Kokotku w 1983r.
druh Kurpierz stoi trzeci od lewej

Podczas obozów letnich i zimowych - prowadził kursy drużynowych harcerskich i zuchowych.

12kadra2016
Obóz Kursu Drużynowych Zuchów i Harcerzy w 1973r.
druh Kurpierz stoi 2 od prawej

W 1963r. otrzymuje stopień podharcmistrza, w 1967r. stopień harcmistrza, a w 1983r. stopień harcmistrza Polski Ludowej. W latach 1976-1981 jest członkiem Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Częstochowskiej. 

12kadra2016aswe88
Druh hm Joachim Kurpierz stoi drugi od lewej
tuż za nim druh Bogusław Widera

W 2007r. z okazji 40-lecia Ośrodka Harcerskiego Hufca ZHP Lubliniec odbyła inscenizacja słowno-muzyczna, opowiadająca historię powstania i budowy Stanicy harcerskiej w Kokotku, oraz historię Hufca. W inscenizacji wzięli udział harcerze, harcerki i instruktorzy Hufca Lubliniec. Nie mogło zabraknąć także druha Joachima Kurpierza.

12kadra201698i
Druh Kurpierz podczas Jubieluszu Ośrodka w 2007r.

W 2012r. na terenie Ośrodka Harcerskiego w Kokotku - zasadzono drzewka pamięci - jedno z nich zostało poświęcone druhowi Joachimowi.

drzewkapamieci20092
Drzewko pamięci - zasadzone na Ośrodku w Kokotku

Za swoją pracę pedagogiczną i harcerską zostaje nagrodzony:  Odznaką Ofensywy Zuchowej(1967r), Złotym Krzyżem za Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej(1983r).

12kadra2016aswe2

W 1986r. przechodzi na emeryturę. Joachim Kurpierz zmarł 1 lutego 2011r. w Lublińcu, został pochowany na cmentarzu komunalnym w Herbach. Jak wspomina jego żona - Janina Kurpierz: "Harcerstwo to była jego pasja. Było dla niego wszystkim".

kurpierz2020ssss
Druh Joachim Kurpierz - stoi pierwszy od lewej

Na podstawie:
Wspomnienia - Janina Kurpierz
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec