Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Michalina Konasiewiczówna urodziła się w 1892r. w domu Piotra i Marii Konasiewicz (z d. Wojewodka). Najprawdopodobniej za sprawą brata - Tadeusza Stanisława Konasiewicza, który służył w 74pp, przeprowadziła się do Lublińca i we wrześniu 1926r. objęła posadę nauczycielki w Szkole Powszechnej w Lublińcu (od 1935r. pracowała w "nowej szkole" - tzw. "białej" - nr 1)

konasiewiczmichalina2020a
Michalina Konasiewiczówna - siedzi w środku, po lewej kierownik szkoły Jakub Bazarnik,
po prawej lekarz szkolny Mieczysław Gotz - marzec 1927r

W szkole uczyła - głównie klasy starsze.

konasiewicz2020swiad2
Świadectwo szkolne z 1934r. - podpisane przez wychowawczynię klasy
Michalinę Konasiewicz

Jako nauczycielka aktywnie włączyła się życie szkolne. Opiekowała się w szkole - gabinetem żywej przyrody, była członkinią jednego z najstarszych towarzystw naukowych - Towarzystwa Przyrodników  im. Mikołaja Kopernika.

konasiewicz2020sss23
Otwarcie kuchni szkolnej w Szkole Powszechnej nr 1 w Lublińcu - w 1927r.
na zdjęciu, w środku, pomiędzy Jakubem Bazarnikiem, a panem Żymełką (wizytatorem)
stoi Michalina Konasiewiczówna

Najprawdopodobniej była założycielką II Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Marii Konopnickiej, która działała przy szkole. Została też jej pierwszą drużynową.

konasiewiczmichalina2020a2
Druhna Michalina Konasiewiczówna - stoi pośrodku w mundurze,
podczas wycieczki na Hel zorganizowanej w 1927r.

konasiewiczmichalina2020a2a
I Zlot Hufca Żeńskiego i Męskiego w Lublińcu,
druhna Konasiewiczówna stoi pierwsza po lewej stronie (w mundurze)

Michalina Konasiewiczówna była także członkiem Koła Przyjaciół Harcerstwa w Lublińcu. Zaangażowała się też w działalność Towarzystwa Młodych Polek w Lublińcu, którego została przewodniczącą. To za jej sprawą w maju 1931r. Lubliniec został pięknie przystrojony na czas trwania - Zjazdu Ślaskich Kół Śpiewaczych. Jej też pomysłem była zbiórka książek na rzecz Towarzystwa, która miała na celu założenie przy organizacji - biblioteki.

Michalina Konasiewiczówna była członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1934r reprezentowała wydział wykonawczy okręgu Lubliniec. W 1935r. została członkinią sekcji Pracy Kobiet w Oddziale Ślaskim Z.N.P. W 1937 - pełniła w nim funkcję zastępcy przewodniczącej Wydziału Pracy Społecznej, a w 1938r.  - została przewodniczącą tego wydziału.

konasiewiczmichalina2020a2a2a
Zarząd Okręgu Śląskiego Z.N.P
Michalina Konasiewiczówna - siedzi, trzecia od prawej strony

W okresie II wojny światowej - najprawdopodobniej wraz ze swoją szwagierką Janina Konasiewicz - działa w oddziale II Sztabu Okręgu Armii Krajowej Kielce. Michalina oddelegowana była do zespołu specjalnego - pod pseudonimem - "Ciotka Helena", którego celem było pozyskiwanie istotnych dla AK informacji.

Po wojnie Michalina Konasiewiczówna - występująca także pod nazwiskiem Maria Konasiewicz, przeniosła się do Gliwic, gdzie pracowała w Inspektoracie Oświaty. 17 kwietnia 1945r. uczestniczyła w spotkaniu w gliwickim ratuszu, podczas którego zainaugurowano pracę gliwickich drużyn harcerskich. Druhna Konasiewicz (w stopniu phm.) została pierwszą Hufcową Żeńskiego Hufca w Gliwicach.

W 1946r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem zasługi.

W 1959r.  Michalina Konasiewicz - przeprowadziła się do Radomia i zamieszkała w Szkole Podstawowej im. Tytusa Gruszczyńskiego, gdzie pełniła funkcję kierownika szkoły do 1968r. ucząc też jezyka polskiego.

Zmarła w Radomiu.

Na podstawie:
Polska Zachodnia - nr 135, 1934r.
Ogniskowiec 1922-1937
Kronika Szkoły Powszechnej nr 1 w Lublińcu
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Wspomniania rodziny - Katarzyna Konasiewicz