Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Marta Binkowska (Kontna) urodziła się 11 maja 1923 w Lublińcu w domu Wiktora i Gertrudy. Ojciec Marty - Wiktor Binkowski był Powstańcem Śląskim. Marta uczyła się najpierw w Szkole Powszechnej w Lublińcu, a następnie w lublinieckim Gimnazjum.

W czasie nauki w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza - należała do IV Żeńskiej Drużyny Harcerek im. Anny Doroty Chrzanowskiej. Podczas wojny Marta Binkowska została wysłana do Dobrodzienia do pracy w gospodarstwie rolnym, a następnie pracowała w sklepie mięsnym w Lublińcu.

Tuż po wojnie zdała maturę i prowadziła przy Szkole Podstawowej nr 1 Lublińcu - I ŻDH im. Marii Konopnickiej.

12szkolasadow20175
Harcerki z Lublińca na obozie w Sadowie w 1945r.
Druhna Binkowska - siedzi pośrodku harcerek

Gdy rozpoczęła prace w przedszkolu w Dobrodzieniu założyła tam Gromadę Zuchową "Dzielne Zuchy" i była jej drużynową. W latach 1948-49 pełniła funkcję Przybocznej Zuchowej w Komendzie Hufca Lubliniec. W latach 50-tych pracowała w Przedszkolu nr 1 w Lublińcu, na stanowisku dyrektora placówki. W 1957r. weszła w skład nowej reaktywowanej Komendy Hufca Lubliniec i została w nim Namiestnikiem Zuchowym Dziewcząt. Gdy w 1958r. Hufiec zorganizował obóz letni - komendanturę nad harcerkami powierzył druhnie Binkowskiej.

12szkolasadow20175aa
Wycieczka do parku grunwaldzkiego - 15 lipca 1945,
druhna Binkowska pierwsza od prawej

W 1961 przeprowadziła się Koszęcina i pełniła tam, do 1979r. aż do emerytury, funkcję dyrektora tamtejszego przedszkola. W latach 90-tych była aktywnym członkiem Harcerskiego Kręgu Seniora działającego przy Komendzie Hufca Lubliniec.

binkowska2023
Druhna Marta Binkowska (pierwsza od lewej) - wśród członkiń Harcerskiego Kręgu Seniora,
podczas spotkania z harcerzami Hufca Lubliniec na Kokotku

binkowska2023a
Członkowie Harcerskiego Kręgu Seniora,
druhna Binkowska - pierwsza od lewej

Marta Kontna (Binkowska) zmarła 25 maja 2004r i została pochowana na cmentarzu parafialnym w Lublińcu.

Na podstawie:
Archiwum Hufca Lubliniec
Wspomnienia - Marta Binkowska
Aleksandra Ligarska