Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Krzysztof Edward Zbączyniak urodził się w Lublińcu 14 października 1948r. w rodzinie Zenona i Felicji (z domu Knebel) jako najstarszy z dwójki ich dzieci (siostra Basia przyszła na świat cztery lata później).

tatarodice2
Mały Krzysiu - z rodzicami Felicją i Zenonem Zbączyniakami

W 1955r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu.

klasatata2021
Klasa do której chodził Krzysztof Zbączyniak w SP nr 1 w Lublińcu,
stoi pierwszy po lewej stronie,

w środku - wychowawczyni pani Danuta Kałus

tatasiatkowka20213a3
Krzysztof Zbączyniak - uczeń szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu,
stoi w ostatnim rzędzie, czwarty od lewej strony

W 1958r. wstąpił do ZHP i na obozie w Juliance, który odbył się latem tego roku, złożył przyrzeczenie harcerskie.tataksiazeczka2021

Już jako harcerz należał do I Drużyny im. Konrada Mańki, która działała przy SP nr 1. W drużynie pełnił funkcję zastępowego, przybocznego, a od 1965r. drużynowego. Wraz z ojcem - Zenonem Zbączyniakiem, który był członkiem Komendy Hufca Lubliniec,

zbaczyniakharcerz2016
Druh Zenon Zbączyniak na obozie w Borowej w 1961r.

uczestniczył prawie we wszystkich obozach wyjazdowych jakie organizował Hufiec Lubliniec w latach 1958-1967.

julianka1958
Obóz w Juliance w 1958r. podczas którego druh Krzysztof złożył przyrzeczenie harcerskie

W 1961r. w ramach akcji "Malta" Krzysztof Zbączyniak pojechał na obóz pionierski do Arteku na Krymie.

12artek1201623
Druh Krzysztof podczas obozu w Arteku - stoi pierwszy od prawej strony

Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej (gdy był w 4 klasie szkoła przyjęła takie imię) ukończył w 1962r. na klasie 7 i kontynuował naukę w klasie 8 w Liceum Ogólnokształcącym w Dobrodzieniu (chociaż pierwszym wyborem młodego Krzysztofa było Technikum Elektryczne w Opolu).

Po roku ze względu na problemy z dojazdem do Dobrodzienia przeniósł się do 9 klasy do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.

tataliceum2023445
Druh Krzysztof Zbączyniak - trzyma sztandar Hufca Lubliniec,
podczas uroczystości wrześniowych w liceum w Lublińcu - 1964r.

tatazdjecie20323
Druh Krzystof Zbączyniak - w poczcie sztandarowym,
podczas uroczystości odsłonięcia pomnika radzieckich partyzantów - 1965r.

Ciekawostką jest, że mimo, że urodził się jako Krzysztof Zbączyniak - wszystkie świadectwa szkolne aż do ostatniej klasy liceum wypisane zostały na Krzysztofa Zbąszyniaka. Dopiero na świadectwie maturalnym widnieje prawidłowo zapisane nazwisko - Zbączyniak.

 swiadectwotata

W 1966r. zdaje maturę i zostaje przyjęty na I rok Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu.

tatastudent2021Krzysztof Zbączyniak - idzie w środku, podczas studiów w Poznaniu

W 1967r. bierze udział w ostatnim wyjazdowym obozie Hufca Lubliniec w Juliance, gdzie składa zobowiązanie instruktorskie i otrzymuje stopień przewodnika. Tego lata po obozie jedzie do Kokotka gdzie pracuje na "obozie czynu harcerskiego" przy wznoszeniu Harcerskiej Stanicy Turystycznej.

12jul2
Obóz w Juliance w 1967r. - tu druh Krzysztof składa zobowiązanie instruktorskie

12kokotekstudnia2017a
Obóz czynu harcerskiego latem 1967r. - podczas którego rozpoczęto budowę HST,
w obozie tym brał udział druh Krzysztof Zbączyniak

Jako student II roku Krzysztof Zbączyniak wziął udział w protestach, jakie odbyły się w Poznaniu w marcu 1968r. Za udział w manifestacji groziło mu wydalenie ze studiów, skończyło się jednak na oficjalnej naganie i odpracowaniu kary w ramach Hufców Pracy przy budowie obiektów studenckich w Poznaniu.

marzec1968er45
Marcowe protesty studentów w Poznaniu w 1968r,
w których uczestniczył Krzysztof Zbączyniak

W 1970r. odbywa wojskowe szkolenie studentów w Jednostce Wojskowej nr 5575 w Głogowie i w lipcu tegoż roku otrzymuje stopień kaprala. Trzy lata później, 11 września 1973r. zostaje mianowany podporucznikiem.

tatapilka2021a
Krzystof Zbączyniak - na pierwszym planie - podczas obowiązkowej służby wojskowej

Mimo studiów stara się utrzymywać kontakt z Hufcem Lubliniec. Latem jeździ do pracy przy budującej się Stanicy Harcerskiej w Kokotku. 28 sierpnia 1970r. zostaje podharcmistrzem.

tatazdjeciepoprttyy
Druh Krzysztof Zbączyniak

Studia magisterskie na Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu na wydziale rolniczym, oddziale mechanizacji rolnictwa kończy w maju 1971r.

tatastuddia193044a

Wraca do Lublińca i rozpoczyna staż w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Dobrodzieniu (gdzie jego ojciec jest dyrektorem). Po jego odbyciu w grudniu 1971r. zostaje kierownikiem fillii POM Dobrodzień w Koszęcinie.

W 1972r. Krzysztof Zbączyniak ożenił się z Barbarą Michalską i przeprowadził się do Koszęcina (w związku tym miał trójkę dzieci: Bartłomieja, Kajetana i Darię).

tatamama2021
Krzysztof i Barbara Zbączyniakowie - w parku zamkowym w Koszęcinie

Dwa lata później zmienia pracę. W Koszęcinie powstaje Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych, a Krzysztof Zbączyniak zostaje w nim z dniem 1 listopada 1975r. głównym specjalistą d/s mechanizacji.

tatapgr204567
Krzysztof Zbączyniak, po lewej stronie - w okresie gdy pracował w PGR Koszęcin

W 1975r. kończy w Ośrodku Szkolenia Nauczycieli Szkół Zawodowych w Katowicach kurs pedagogiczny dla nauczycieli szkół zawodowych. Tuż po jego ukończeniu prowadzi zajęcia z mechanizacji rolnictwa i bhp w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Lublińcu, a także w kolejnych latach, między innymi z zakresu nauki jazdy ciągnikiem. Ponownie w Szkole Rolniczej w Lublińcu jazdy ciągnikiem uczyć będzie w latach 1987-1989.

tatainnenoiwe34
Krzysztof Zbączyniak

W latach 1974-1976 prowadzi zajęcia zawodu w klasie VII uzawodowionej w Zbiorczej Szkole Gminnej w Koszęcinie.

W lutym 1982r. Krzysztof Zbączyniak zostaje zastępcą dyrektora KPGR i równocześnie dyrektorem Zakładu Mechanicznego wchodzącego w jego skład.

tatapgr
tatapgr2
Zdjęcia pracowników Kombinatu, z czasów gdy Krzysztof Zbączyniak pracował w PGR w Koszęcinie

W 1984r. przechodzi zawał serca. W trosce do zdrowie zmienia pracę i z dniem 1 września 1984r. zostaje nauczycielem w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych nr 1 w Lublińcu.

Praca w PGR, a szczególnie zaangażowanie w letnie żniwa i prace w polu oraz budowa domu uniemożliwiały mu w latach 70 aktywny udział w życiu Hufca i Ośrodka w Kokotku. Dopiero lata 80 przyniosły zmianę. Gdy w 1981r. umiera jego ojciec - Zenon Zbączyniak, zastępuje go na funkcji kwatermistrza podczas obozów letnich w Kokotku. Od 1982r. przez kolejne 39 lat nie opuści już żadnego.

tatazdjeciekurpierx
Harcerska Akcja Letnia w Kokotku,
druh Krzysztof Zbączyniak - stoi drugi od prawej strony
zlot2005a
Druh Krzysztof Zbączyniak podczas Zlotu Hufca w 2005r - oczywiście na Kokotku

hal2018rftt
Druh Krzysztof Zbączyniak, przyjmuje raport - podczas rozpoczęcia HAL w 2018r.

W 1983r. Krzysztof Zbączyniak zostaje harcmistrzem. Gdy w 1984r. powstaje Społeczny Komitet Rozbudowy Ośrodka Harcerskiego Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku, wchodzi w jego skład i obejmuje funkcję sekretarza. 

wosinski2020a2a2a
wosinski2020a2a2a2a28a9
Spotkanie Komitetu Rozbudowy Ośrodka Harcerskiego w Kokotku
z Naczelnikiem ZHP hm. Ryszard Wosiński, latem 1968r.,
w spotkaniu uczestniczył druh Krzysztof Zbączyniak

W latach 1984-1986 jest nauczycielem zajęć praktyczno technicznych w Szkole Podstawowej w Sadowie. W 1985r. zostaje kierownikiem Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Lublińcu, którą to funkcję pełni aż do ich rozwiązania w grudniu 1996r.

tatawarsztaty234
Nauczyciele i pracownicy Warsztatów Szkolnych,
których Krzysztof Zbączyniak był kierownikiem

W roku szkolnym 1987/88 pracuje także jako nauczyciel zajęć praktyczno technicznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu.

W latach 1989-1991 pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej Chorągwi Częstochowskiej ZHP. W 1992r. zostaje powołany do Komendy Hufca ZHP Lubliniec na funkcję kwatermistrza, zaś trzy lata później został wybrany na Komendanta Hufca Lubliniec, będzie nim do 2007r.

wybory1998rty67
Rok 1998 - druh hm. Krzysztof Zbączyniak, po raz drugi zostaje wybrany 
na funkcję Komendanta Hufca ZHP Lubliniec

W latach 2007-2015 jest Skarbnikiem Hufca. W latach 2005-2006r. działa w  Zespole do spraw współzawodnictwa Hufców w Chorągwi Ślaskiej, zaś od 2010 do 2014r. jest członkiem Chorągwianego Sądu Harcerskiego. W 2001r. jest delegatem na 32 Zjazd ZHP w Warszawie.

kronika202019ujuddsss2Rok 2007, druh Krzysztof Zbączyniak - Skarbnikiem Hufca,
Komendantką Hufca Lubliniec zostaje wybrana druha hm. Aleksandra Miedźwiedzik

Po zamknięciu "Warsztatów" od 1997r. jest kierownikiem praktycznej nauki zawodu w ZSZ nr 1, a następnie od 1999 kierownikiem szkolenia praktycznego, jest odpowiedzialny za praktyki zawodowe uczniów, koordynuje także przygotowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W 2005r. przechodzi na emeryturę.

tatemerytura222
Pożegnalne spotkanie z nauczycielami

Jako komendant Hufca Lubliniec podejmuje się coraz to nowych wyzwań. Organizuje wyjazdy na zimowiska do Milówki i Vitkowa. Wraz ze swoimi harcerzami i harcerkami wyjeżdża na obozy letnie na Węgry. Przygotowuje akcje "Betlejemskie Światełko Pokoju" i "Dzień Myśli Braterskiej". Przywraca zwyczaj wyjazdów poobozowych dla kadry instruktorskiej. Za jego przyczyną, po wielu latach, znów odbywają się Zloty Hufca.

 

Za jego sprawą drużyny harcerskie w Oleśnie zostają włączone w struktury Hufca Lubliniec, a w 2010r. powstaje Szczep "Feniks" w Oleśnie.

dmb2010olesno
Olesno, 2010 - Dzień Myśli Braterskiej
i powołanie do istnienia Szczepu Feniks w Oleśnie

Pamięta o historii Hufca, to za jego kadencji powstaje przy Komendzie Hufca - Krąg Seniora,

senior1
Druh Krzysztof na spotkaniu z członkami Kręgu Seniora

działa w Komisji Historycznej Hufca, jest współorganizatorem Harcerskiej Izby Tradycji.

muzeum2017dfdssss234567aa
komisjahiststyczen2018ftg
Druh Krzysztof Zbączyniak podczas pracy przy Izbie Tradycji Harcerskiej

i wśród członków Komisji Historycznej Hufca

Za sprawą jego, druha Romana Krupskiego, Henryka Czaja, a także przy współudziale Krzysztofa Dereszyńskiego i Andrzeja Hancela - Festiwal Leśnych Estrad, który odbywa się każdego lata podczas HAL w Ośrodku w Kokotku staje się wielkim wydarzeniem nie tylko dla Hufca Lubliniec, Ośrodka, ale także dla letników i mieszkańców Kokotka.

Na jego "scenie" - wystapili: Gang Marcela, "Poszedłem na Dziób", "Nastolatki", Anna Świątczak, Bartek Busz, Anna Kozok, Mirosław Kopyto, Jarosław Podsiadlik, Magda Owczarek Koszarek i wiele innych. Czasem śpiewał też sam druh Krzysztof.

Festiwalom towarzyszyła zawsze fantastyczna dekoracja, specjalnie przygotowywana każdego razu pod tematykę Festiwalu.

tatafestilwa20345
Festiwal Leśnych Estrad w 1999r.

Miejscem w Ośrodku kokockim, z którym najbardziej był związany, była kokotkowa kuchnia, w której przez te wszystkie lata pełnił chyba wszystkie możliwe funkcje. Był kwatermistrzem, kucharzem, magazynierem, palaczem i degustatorem.

 tatakuchnia202345a
tatakuchnia202345
tatakuchnia203456
Krzysztof Zbączyniak i jego kokotkowa kuchnia

Druh Krzysztof organizuje kolejne rocznice istnienia Hufca Lubliniec i Ośrodka w Kokotku

komendanci20202a
Jubileusz XXX-lecia Ośrodka Harcerskiego w Kokotku,

druha Krzysztofa dekoruje
ówczesny Komendant Chorągwi Katowickiej hm. Andrzej Cofała

tata40lecie234
Uroczystość 40-lecia Ośrodka Harcerskiego w Kokotku,
przy druhu Krzysztofie Zbączyniaku
- ówczesny Przewodniczący ZHP druh hm.Andrzej Borodzik

2012lichota23
Jubileusz 45-lecia Ośrodka Harcerskiego w Kokotku,
druh Krzysztof Zbączyniak, składa meldunek
ówczesnemu Komendantowi Choragwi Śląskiej hm. Andrzejowi Lichocie

nadanieimienia2067er
Uroczystość nadania Hufcowi Lubliniec imienia 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w 2018r.
obok druha Krzysztofa Zbączyniaka
stoi ówczesna Naczelniczka ZHP druhna hm. Anna Nowosad

Oczywiście nie robi tego sam, ma szczęście współpracować za swojej kadencji z wspaniałymi instruktorami i instruktorkami Hufca Lubliniec, którzy wspierają go w jego pomysłach i realizacjach.

Gdy w 2005r. przechodzi na emeryturę - Ośrodek Harcerski w Kokotku zostaje jego domem. Tutaj mieszka, prowadzi modernizacje i remonty. Rozbudowuje i zmienia Ośrodek, tak by dziś był jednym z najpiękniejszych i najnowocześniejszych baz harcerskich w Polsce.

Za swoją pracę na rzecz harcerstwa i oświaty otrzymuje liczne wyróżnienia i odznaczenia, między innymi: Odznakę za Zasługi dla Chorągwi Częstochowskiej ZHP (1986r.), Srebrny Krzyż Zasługi (1987r.), Srebrnym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa (1997r.), Złoty Krzyż za zasługi dla ZHP (2007r.), Złotą Odznakę "Za zasługi dla Chorągwi Śląskiej" (2012r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014r.).

zasluga2024356
2012r. - druh Krzysztof Zbączyniak,
zostaje odznaczony Złotą Odznaką "Za zasługi dla Chorągwi Śląskiej"

W 2010 został nominowany i wyróżniony w I Gali Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Ślaskiej w kategorii "Harcerski Menager".

galatata204567
Druh hm. Krzysztof Zbączyniak
podczas Gali Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Ślaskiej w 2010r.

zasluzonydlaolesna2018
2018r - druh Krzysztof Zbączyniak, został odznaczony,
medalem "Zasłużony dla Ziemii Oleskiej"

W 2003r. został uwieczniony w Dzienniku Zachodnim przez Tigrana Vardikyana w formie karykatury, w ramach publikowanej na jego łamach "Galerii Tigrana".

scan 1aw342345

Latem 2000r. Krzysztof Zbączyniak, otrzymał tytuł -  Kawalera Orderu Uśmiechu. Uroczystość obyła się w Ośrodku Harcerskim w Kokotku, a order odebrał z rąk druhny Danuty Rosner, Wicekanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. W uroczystości uczestniczył także druh Hubert Zorawik.

12kalaerorderu201876
12kalaerorderu201876a
Uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu w Kokotku w 2010r.

Krzysztof Zbączyniak był człowiekiem wielu pasji. Kochał sport - jednak praca zawodowa, a potem aktywność w harcerstwie uniemożliwiła mu jej realizację. Mimo to był aktywny sportowo. Jeszcze w czasach szkolnych ścigał się w zawodach kolarskich,

tatakolarka2021
Zawody kolarskie w Lublińcu - na kolarce Krzysztof Zbączyniak

w czasach studiów grał w piłkę ręczną w klubie z Poznania,

tatapilka2021
Krzysztof Zbączyniak, podczas meczu szczypiorniaka

po powrocie do Lublińca grał w klubie piłkarskim LKS "Sparta Lubliniec", a następnie w LKS " Śląsk Koszęcin". Wraz z kolegami z pracy grał w piłkę nożną, siatkówkę, jeździł na nartach.

tatakoszecinsportMecz piłkarski  - drużyna zakładowa PGR Koszęcin

tatasiatkowka2021334
Drużyna zakładowa PGR Koszęcin w piłkę siatkową,
Krzysztof Zbączyniak stoi drugi od prawej, rok 1978

tatagrapilka202344a
Oldboje zespołu piłkarskiego "Sparta Lubliniec",
Krzysztof Zbączyniak - stoi pierwszy od lewej

Inną jego pasją były podróże. Mimo, że wydawało się wszystkim, że większość swojego życia spędził w Kokotku, udało mu się zwiedzić: Francję, Hiszpanię, Cypr, Turcję, Gruzję, Węgry, Niemcy, Litwę, Ukraninę a nawet Japonię.

ballaton1awse
Jezioro Balaton na Wegrzech

trokilitwa234
Troki na Litwie

gruzja1ased
Wyprawa do Gruzji

obersdorfderft
Skocznia narciarska w Obresdorfie

10 września 2021r. Krzysztof Zbączyniak, odszedł na wieczną wartę...

tataodzedl2034 

Na podstawie:
Archiwum Rodzinne - Zbączyniak
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec